سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

اجراي كار در شب

اجراي كاردرشب، درمواردزير،مجازاست

      الف) دربرنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده باشد.

      ب )هرگاه به سبب بروز تاًخيرهايي از سوي پيمانكار، انجام كار طبق تشخيص پيمانكار درمدت پيمان امكانپذير نباشد، پيمانكارمي تواند بدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كار را داشته باشد با تاًييد مهندس مشاور و موافقت كارفرما، قسمتي ازكار را در شب اجرا كند.

     ج )هرگاه مهندس مشاورتشخيص دهدكه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه همه عمليات در مدت پيمان پايان يابد، مي تواند پس ازموافقت كارفرما، به پيمانكار دستور دهدكه قسمتي ازكار را درشب اجرا كند. در اين حالت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستوراست وحق ادعا يا مطالبه هيچ گونه خسارت و اضافه بها ندارد.

     د )اگر به تشخيص مهندس مشاور و تاًييدكارفرما براي جبران تاخيرهايي كه ناشي از قصور پيمانكار نيست،كاردر شب نيز انجام شود، اضافه هزينه هاي مربوط به كار درشب، با تاًييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما، پرداخت مي شود.در محاسبه اين هزينه ها، به منظور تعيين هزينه هاي اضافي دستمزد نيروي انساني براي كار در شب، بايد مقررات قانون كار و اموراجتماعي ملاك عمل قرارگيرد. پيمانكارمتعهداست كه ترتيب كار را طوري دهدكه تاحدامكان، اجراي كاردرشب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید