سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

تمدید قرارداد پیمانکاری ( تغییر مدت پیمان )

تمدید قرار داد پیمانکاری : درزمان اجرای پروژه به علت مواردی که قابل پیش‌بینی نیست ممکن است زمان اتمام کار طولانی‌تر از مدتی شود که در قرارداد آمده، در شرایط عمومی پیمان ماده 30 پیش‌بینی‌های لازم در تمدید قرار داد پیمانکاری انجام‌گرفته و معمولان در شرایط خصوص پیمان نیز بندهای جهت  تغییر مدت پیمان درج می شود.

در شرایط خصوصی ماده 30 آمده در صورت اتمام زمان قرارداد پیمانکار می‌تواند درخواست تغییرمدت پيمان را بنماید.پیمانکار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجيهي،به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس از برسی و تائید،مراتب را برای اتخاذ تصميم به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

مواردی که در شرایط عمومی پیمان قابل‌قبول هست جهت تمدید قراردادپیمانکاری به شرح زیر است:

1 – زمانی که ضمن اجراي كار، مقادیر درج‌شده در فهرست بهاء و مقادير منظم به پيمان تغییر کند و تغيير مقادير به‌وسیله مهندس مشاور محاسبه شود و به تصويب كارفرما برسد به پیمانکار ابلاغ گرددو این تغییر مقادیر موجب طولانی تر شدن پروژه و نیاز به تمدید قراردا پیمانکاری دارد.

2-  زمانی که در چهارچوب موضوع پيمان،كارهايي به پیمانکار ابلاغ شود كه در پيمان پيش بيني نشده و نیازمند زمان می باشد و بالطبع نیاز مند تمدید قرار داد پیمانکار می باشد.

3- هرگاه به دستور کارفرما يا مهندس مشاور،نقشه‌های اجرايي با مشخصات فني تغيير اساسي كند.

4 – هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه،ابلاغ دستور کارها يا نقشه‌ها و تحويل مصالحي كه تهيه آن‌ها به عهده اوست، تغيير كند.تغيير در ابلاغ  دستور كارها و نقشه‌ها.

5- اگر در تحويل مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد تأخیر ايجاد شود،به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آن‌ها به‌موقع اقدام كرده باشد.

6- در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي .

7- هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهیزات طبق بند”د”ماده  20 شرایط عمومی پیمان پيش آيد.

8- هرگاه مطابق ماده 49 شرایط عمومی پیمان کارگاه تعلیق شود.

9- درصورتی‌که قوانين و مقررات جديدي وضع شودكه درتغيير مدت اجراي كارموثر باشد.

10- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج‌شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد.

11- موارد دیگری كه به تشخيص کارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد.

درپايان مدت اوليه پيمان يا هرتمديد مدت پيمان،اگركار به اتمام نرسيده باشد،مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و باتوجه  به موارد تعيين شده ماده 30 بند”الف”،شرایط عمومی پیمان علل تاخيركار را بررسي مي كندو ميزان مدت مجاز و غيرمجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه را به كارفرما گزارش مي كند،و سپس نظركارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز تاًخيركار به پيمانكاراعلام مي كند و معادل مدت تاًخير مجاز،تمدید قرار داد پیمانکار را تایید می نماید.

اگر پيمانكار در خصوص تمدید و مدت تمدید  پیمان با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصميم كارفرما معترض باشد، طبق نظركارفرما عمل مي شود و پيمانكارمي تواند براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان  براي حل مسئله اقدام نمايد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید