سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل اول عملیات تخریب

1- آیتم بوته کنی (010101) به سطوحی که شامل خاک‌برداری،پی‌کنی،گودبرداری و کانال کنی می‌شوند و مصالح حاصله به مصرف خاک‌ریزی نمی‌رسد،تعلق نمی‌گیرد.

2- آیتم (010101) منوط به دستور کار مهندس مشاور و پس از تنظیم صورت‌جلسه با مهندسین مشاور قابل پرداخت است.

3- در آیتم‌های جابجایی درختان 70 در صد پرداخت بعد از انجام کار در صورت‌وضعیت به پیمانکار پرداخت و 30 در صد باقی‌مانده بعد از دوره تثبیت و نگهداری درخت ( 6ماه) پرداخت می‌شود.

4- مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می‌شود،(طبق تشخیص مهندس مشاور) به‌طور مرتب،تفکیک مجزا از یکدیگر چیده می‌شوند و مطابق آیتم 010408 پرداخت می‌گردد.

** در صورت محقق شدن شرح ردیف 010408،مصالح مفید حاصل از تخریب،جزو مصالح کارفرما هست.

5- هزینه جمع‌آوری،بارگیری و حمل مصالح از تخریب تا انباشت موقت در کارگاه و باراندازی،در قیمت‌ها منظور شده و در صورت تشخیص مهندس مشاور مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود،بهای بارگیری،حمل و باراندازی آن طبق ردیف‌های مربوط به حمل از فصل عملیات با ماشین،بر اساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون محاسبه پرداخت می‌شود.

6 – در مواردی که طبق دستور مهندس مشاور ساختمان‌ها تخریب کلی گردد ( به‌جز ساختمان‌های اسکلت فلزی)،قیمت‌های تفکیکی قابل پرداخت نیست.

7 – در تخریب دیوارها و سقف‌ها و به‌طورکلی،برای اندود یا پوشش‌های روی آن ،پرداخت جداگانه‌ای انجام نمی‌شود.

8 – در ردیف‌های تخریب کلی ساختمان‌ها،قیمت ردیف برحسب مترمربع زیربنای هر طبقه،پرداخت می‌شود و شامل فونداسیون می‌شود به‌عبارت‌دیگر برای تخریب فونداسیون این ساختمان‌ها پرداخت دیگری انجام نمی‌شود.

9- در ردیف‌های سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملاط و نیز سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح موضوع ردیف‌های 010201تا ،010206واحد پرداخت بهاي ردیف بر اساس متر طول سوراخ هست.

10 – در سوراخ‌کاری‌های سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملأت موضوع ردیف‌های 010201تا ،010203سوراخ‌های با سطح مقطع بیش از 0.30 مترمربع، و در سوراخ‌کاری‌های سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح مندرج در ردیف‌های 010204تا ، سوراخ 010206مای با سطح مقطع بیش از 0.15 مترمربع، به‌عنوان تخریب تلقی شده و بهاي آن به‌تناسب، طبق ردیف‌های تخریب پرداخت می‌شود.

11 – درصورتی‌که در ردیف‌های 010204و ،010205سوراخ کردن سقف و دیوار به روش مغزه گیري انجام شود، 25 درصد به قیمت ردیف‌های یادشده اضافه می‌شود.

12 – ابعاد شیار موردنیاز در ردیف‌های 010207تا ،010211باید قبل از اجرا به تائید مهندس مشاور برسد. اضافه بهاي ردیف‌های 010209و ،010212تا سطح مقطع حداکثر 100سانتیمتر مربع قابل‌اعمال بوده و مازاد بر آن، از ردیف‌های تخریب پرداخت می‌شود.

13- کنده‌کاری‌های در ارتباط با برچیدن لوله‌های فاضلاب توکار، صرف‌نظر از نوع و جنس لوله ، جداگانه از ردیف‌های مربوط پرداخت می‌شود.

14- بهاي ردیف ،010408در صورت دستور کار مهندس مشاور، برحسب حجم ظاهري مصالح چیده شده می‌پرداخت شود.

15- در ردیف 010515هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.

16- ردیف‌های تخریب و کندن آسفالت ، شامل عملیات تخریب و یا کندن قسمتی از ضخامت آسفالت نمی‌شود.

17 – منظور از کندن آسفالت براي لکه‌گیری در ردیف 010903کندن آسفالت به‌صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل مشابه انجام می‌شود.

18 – منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف ،010909تخریب تمام آسفالت در مسیر براي تجدید آسفالت است.

19- منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف ،010911تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت به‌صورت پیوسته و غیر پراکنده است.

20- منظور از تراش آسفالت براي لکه‌گیری در ردیف ،010915تراش آسفالت در یک مسیر به‌صورت غیر پیوسته و پراکنده هست.

نکات :

1- در آیتم‌های سوراخ‌کاری،سوراخ‌کاری به‌وسیله دستگاه هیلتی پیش‌بینی‌نشده است و این نوع سوراخ‌کاری،قیمت جدید تلقی می‌گردد.

2- آیتم‌های 10207، 010208 ، 0102010 ، 010211 در خصوص ایجاد شیار،برای عبور لوله آب و گاز می‌باشند،در خصوص پرداخت شیارزنی لوله‌های برق در فهرست‌بهای رشته برق هزینه مربوطه پیش‌بینی‌شده است.

3- پر کردن شیار ه،پس از لوله‌گذاری و همچنین ماهیچه کشی روی لوله‌های کارشده بروی کف(جهت حفاظت) قیمت جدید محسوب می‌شود.

4- منظور از تخریب و برچیدن ،سالم درآوردن مصالح ،نیست و مطابق بند 5 مقدمه فصل فهرست ابنیه مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می‌شود درصورتی‌که مطابق دستور کارفرما،مصالح خاصی می‌بایست سالم استخراج شوند به علت صعوبت،دقت عمل نیروی انسانی متخصص ،آیتم مذکور قیمت جدید محسوب می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید