سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل نوزدهم. کارهای چوبی

مقدمه

1-تمام چوب هاي مصرفی در این فصل ، باید از نوع چوب هاي عمل آورده باشد و قبل از مصرف ، به تایید مهندس مشاور برسد.

2-منظور از چوب نراد خارجی، چوب هاي روسی یا مشابه آن است. چوب هاي کاج وارداتی معروف به چوب روسی ،اعم از اینکه چوب هاي یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن ها شبیه چوب روسی است ، تخته نرا د خارجی نامیده می شود.

3-منظور از چوب داخلی در ردیف هاي این فصل، چوب هاي توسکا، ملچ، افرا، راش ، نمدار، ممرز، کاج و خانواده صنوبر محصول داخل کشور است خود رنگ استفاده نشود.

4-منظور از یراق آلات در ردیف های این فصل،انواع قفل،دستگیره،کشو مغزی،کشوپشتی،لولای معمولی ، لولاي قدي و مانند آن است. بهاي تهیه یراق آلات در ردیف هاي این فصل پیش بینی نشده است ، این هزینه جداگانه تعیین و پرداخت  می شود.

5-اندازه گیري کارهاي چوبی ، بر اساس ابعاد درج در شده نقشه ها و مشخصات می انجام شود.

6-در تمام قیمت هاي ردیف هاي این فصل ، بهاي چسب، پیچ ، اسکوپ ، میخ و سایرلوازم ، منظور شده اتصال است.

7-در ردیف هاي تهیه و نصب چهارچوب درها و کمدها، بهاي مشتی ها، شاخک ها و قطعه مهاري پاي چهارچوب، در قیمتها منظور شده و موقع اندازه گیري طول چهارچوب ، این قطعات اندازه نخواهد شد.

8-بهاي آستانه و کتیبه چهارچوب ها، اندازه گیري و پرداخت شود.

9-نحوه اندازه گیري کلاف درهاي چوبی ، پشت تا پشت قابلمه. است.

10-فواصل تعیین شده قطعات چوبی زیرسازي ، فاصله محور تا محور این قطعات است.

11-در ردیفهاي 191203 ،191201و ،191601بهاي روکش منظور نشده است ، بنابراین تهیه روکش به صورت قیمت ستاره دار پیش بینی می شود.

12-بهاي فتیله کوبی احتمالی داخل کمد و گنجه ها،برحسب مورد طبق ردیف مربوط پرداخت می شود.

13-بهاي فتیله و قرنیز پارکت ، جداگانه از ردیف هاي مربوط می پرداخت شود.

14-در اندازه گیري ردیف هاي پوشش در، سطح یک روی در و پشت تا پشت قابلمه،محاسبه می شود.

15-بهاي توري پشه گیر موضوع ردیف هاي 190901تا ، 190903بر حسب نوع جنس آن، از ردیف هاي فصل هاي مربوط پرداخت می شود.

16-در مورد ردیف هاي 190901تا ، 190903سطح چهارچوب ، از پشت تا پشت قاب هاي چهارچوب اندازه گیري و پرداخت می شود.

17-بهاي نصب و یراق کوبی در چوبی کمد ها و قاب چوبی تورسیمی پشه گیر لولایی،از ردیف 190501 پرداخت می شود.

18-عملیات موضوع ردیف 191201شامل کارهاي زیر است :

الف) زیر سازی با قطعات افقی از چوب نراد خارجی،به ابعاد 2.5*5  سانتی متر یا مقطع معادل به فاصله حدود 40سانتی متر و قطعات عمودی لازم که با پیچ و رول پلاک به دیوار متصل شوند.

ب) رویه از قطعات نئوپان،به عرض حدود 25 تا 30 سانتی متر دارای دو شیار (کنشکاف) در دو سو و باریکه های سه لایی که رون شیار ها قرار می گیرند و اتصال قطعات نئوپان به زیر به زیر سازی.

19- عملیات موضوع ردیف ، 191002شامل کارهاي زیر است:

الف) قطعات اصلی،به ابعاد 6*4 سانتی متر و فاصله 60 سانتی متر از یکدیگر.

ب)قطعات فرعی،به ابعاد 4*4 سانتی متر و فاصله 60 سانتی متر از یکدیگر.

20- بهاي شبکه بندی یا تیره گذاري داخلی و نصب قید چو بی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با تخته سه لا،با مصرف چسب مناسب و پرس کردن آن،در قیمت ردیف 190703 منظور شده است.

21-بهاي شبکه بندي یا تیره گذاري داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با فیبر، با مصرف چسب ومناسب و پرس کردن آن ، در قیمت ردیف 190704منظور شده است.

22-بهاي شبکه بندي یا تیره گذاري داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با نئوپان ، با مصرف چسب مناسب و پرس کردن ، در قیمت آن ردیف ،190705منظور شده. است.

23-در کارهاي خرپاکوبی، هزینه چوب عصا که براي برپایی خرپا از آن استفاده می شود،در قیمت ها منظور شده است.

24-در ردیف ، 191501بهاي مصالح مصرفی به استثناي پارکت منظور شده است . هزینه تهیه پارکت با توجه به مشخصات مورد نیاز،به صورت ردیف های ستاره دار پیش بینی می شود.

نکات

-منظور از چوب های عمل آورده در بند 1 مقدمه،این است که برای کارهای مختلف و مصارف گوناگون چوب،علاوه بر خشک کردن،روی آن کارهائی انجام میدهند که کارائی آن را در مورد خاصی افزایش دهد.

-هزینه یراق آلات مطابق اقلام فاکتوری پرداخت می شود.

-واحد ردیف های کلاف در ،جاگذاری شبکه و تهیه و نصب پوشش دو روی در،برحسب سطح یک روی در (مترمربع)می باشد.

-واحد تهیه و نصب خرپای چوبی(موضوع ردیف های 191301 و 1913029) بر حسب حجم چوب نصب شده می باشد.

-منظور از توفال در شرح ردیف 191303 تخته باریک و نازکی است که به زیر تیر های سقف کوبیده می شود.

-لمبه چوبی نوعی مصالح جهت پوشش سقف های کاذب است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید