سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل چهارم . عملیات با سنگ

1. ردیف‌های نماسازي و اضافه بهاي نماسازي دیوارهاي سنگی ، تنها به سطحی از دیوار تعلق می‌گیرد که به‌صورت سنگی نما چیده شده باشد.

2.در عملیات بنایی سنگی نمادار، حجم بنایی سنگی با محسوب نمودن سنگ‌های نما، از ردیف‌های مربوط پرداخت می شود و ردیف‌های اضافه بهاي نماسازي سنگی نیز، برحسب مورد جداگانه می پرداخت شود.

3.در نماسازی‌های سنگی که نما چینی روي کار جدا از پشت‌کار انجام می‌شود،تمام هزینه‌های انجام کار براي سطح نما، برحسب مورد از ردیف‌های 040301و 040401براي نماسازي پرداخت می شود.

4.سطح سنگ‌های دو تیشه ازاره ساختمان بر اساس سطوح مرئی تراش محاسبه می‌شود.

5.بهاي ردیف 040309،برحسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می‌شود.

6.اضافه بهاي طاق‌های قوسی نیز از ردیف 040308 پرداخت می شود. در این ردیف ، هزینه‌تراش نماي سنگ به‌صورت منحنی پیش‌بینی‌نشده است.

7.سنگ مصرفی در این فصل (چنانچه در اسناد و مدارك پیمان، معدن بخصوصی ذکر نشده باشد) از منطقه اجراي پروژه با توجه به مشخصات فنی تهیه می شود و نوع و رنگ آن توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود.

8.نسبت‌های داده‌شده در ملات ها براي اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است . براي مثال ملات 1:6یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 6 واحد حجم ماسه ، در ضمن نسبت‌های به‌صورت یادشده کیلوگرم سیمان ملات در جدول (1-1) در کلیات فهرست‌بهای ابنیه ذکرشده است.

9.اندازه سنگ‌های مورداستفاده در این فصل در حدي هستند که با نیروي یک نفر کارگر قابل جابجایی باشند و سنگ‌های بزرگ مربوط به اسکله‌سازی مشمول ردیف‌های این فصل نمی‌باشند.

10.تعاریف و مشخصات سنگ‌های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره 90با عنوان »دیوارهاي سنگی« می باشد.

11.به مصالح سنگی ردیف‌های 040501تا 30 040506حمل بالاي 30کیلومتر تعلق نمی‌گیرد.

نکات

1.منظور از بلوکاژ چیدن سنگ قلوه و لاشه در کف ساختمان می‌باشد.

2.منظور از در ناژ ریختن قلوه و لاشه پشت دیوارهای و پی‌ها می‌باشد.

3.در بلوکاژ و درناژ هیچ‌گونه کوبیدنی پیش‌بینی‌نشده است.

4.در صورت اجرای شن‌ریزی و یا بتن‌ریزی روی قلوه چینی،می‌بایست نفوذ شن و بتن در خلل و فرج قلوه‌ها در متره پیش‌بینی شود.

موارد استفاده از گابیون عبارت‌اند از :

1.سدهای عمودی موقت در مقابل آب

2.سدهای طولی برای حفاظت ابنیه و راه در مقابل طغیان آب

3.اتصال سدهای طولی به کناره‌ها

4.موج‌شکن‌ها برای انحراف مسیر رودخانه

5.پوشش دامنه خاک‌ریز و نظایر آن

6.بستر پی در زمین‌های مردابی و لجنی.

*** آیتم  تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به هر شکل،برحسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می‌شود (ضخامت دیوار *ارتفاع دیوار).

***اضافه  بهای طاق‌های قوسی و اضافه بهای به هر نوع عملیات بنایی سنگی در خارج از پی درصورتی‌که در انحنا انجام شود  از ردیف قابل پرداخت است و هزینه‌تراش نمای سنگ به‌صورت منحنی در قیمت ردیف مذکور ،پیش‌بینی‌نشده است که در صورت محقق شدن قیمت جدید محسوب می‌شود.

***مصالح زهکشی موضوع ردیف 040501 مصالح زیراساس تهیه‌شده از مصالح رودخانه‌ای با دانه‌بندی صفرتا 50 میلی‌متر و صفرتا 37 میلی‌متر می‌باشد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید