سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل بیستم . وسایل شبکه

مقدمه

1.هزینه تعیین مسیر، نقشه برداری و تهیه نقشه های پلان پروفیل ( PLAN- PROFILE ) پایه ها، در ردیف های این فصل پیش بینی نشده است.

 ٢. در ردیف های تهیه، حمل ونصب تیرهای بتونی برق، پایه های فلزی توزیع برق، پایه های فلزی چراغ برق و مهارها، هزینه عملیات توزیع تیرها، پایه ها و مهارها در مسیر جاگذاری، منظور شده است، ولی از نظر کارهای الکتریکی هزینه ای پیش بینی نشده و با توجه به نوع کار الکتریکی، باید از ردیف مربوط استفاده شود.

٣. در قیمت ردیف های گروه های ۴۱ و ۴۲، هزینه های تهیه و حمل و نصب سیم مسی، کابلشوها و لوله های مورد نیاز، پیش بینی نشده و برای تعیین هزینه های یاد شده، باید از ردیف های فصل های مربوط استفاده شود.

 ۴. قیمت ردیف های گروه های ۴۵ و ۴۶، تنها شامل قیمت مصالح است و هزینه های نصب، حمل و ابزار آلات، در آن پیش بینی نشده است، بدیهی است که هزینه های یاد شده، در قیمت وسایل و تجهیزاتی که از این ردیف ها استفاده کنند، مانند کنسول، تابلو، ترانسفورماتور و غیره، منظور شده است.

 ۵. در صورتی که مهار ردیف های گروه ۳۵، از نوع مهار پیاده رو باشد، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف های یاد شده اضافه خواهد شد.

 ۶. در قیمت ردیف های گروه ۲ تا ۸ و گروه ۳۵ هزینه پی کنی در انواع زمین و پی سازی منظور نشده و برآورد هزینه عملیات مذکور بر اساس ردیف های مربوط در فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه با اعمال ضریب ۱/۳۰ بعنوان پراکندگی کار تعیین می شود.

 7.برای اجرای شبکه های اتصال زمین در محوطه با استفاده از سیم لخت مسی (طنابی) حسب مورد ردیف های ۲۰۳۲۰۱ الی ۲۰۳۲۰۴ ملاک عمل قرار گیرد.

 ۸. چنانچه در گروه ۴۱، اتصال زمین (صفحه مسی)، چاه کنی در زمین سنگی انجام شود، ۲ درصد بهای ردیف مربوط به عنوان اضافه بهای جنس زمین محاسبه و پرداخت می شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید