سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل بیست و هشتم . وسایل متفرقه

مقدمه

1.عملیات ماسه ریزی و آجرچینی درج شده در این فصل، شامل ریختن ۱۰ سانتی متر ماسه نرم زیر و ۱۰ سانتی متر روی کابل یا کابل ها و چیدن آجر فشاری به تعداد کافی طبق نقشه و مشخصات است.

 ۲. هزینه تهیه مصالح در ردیف های ماسه ریزی و آجرچینی در نظر گرفته نشده است، هزینه آن با استفاده از فهرست مصالح پای کار این فهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده برای ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرایب مندرج در پیمان پرداخت می شود.

۱ – ۲. در ردیف های ۲۸۰۱۰۱ و ۲۸۰۱۰۲ به ازای هر ردیف عمودی مازاد ماسه ریزی، ۳۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

۲ – ۲. در ردیف های ۲۸۰۱۰۱ و ۲۸۰۱۰۲ در صورت افزایش عرض کانال، به ازای هر ۵۰ سانتی متر، ۸۰ درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

 ٣. در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل بجای زانوی افقی سینی کابل، ۵ درصد به بهای واحد ردیف زانوی افقی سینی کابل مربوط (گروه ۲۱) اضافه خواهد شد.

 ۴. در صورتی که در ردیف های سینی کابل، زانوی افقی، سه راهی و چهار راهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ / ۲۵ میلی متر استفاده شود ۵۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

 ۵. در صورتی که در ردیف های سینی کابل، زانوی افقی، سه راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 1.5میلی متر استفاده شود ۶۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۶. در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) نردبان کابل به جای زانوی افقی نردبان کابل، ۵ درصد به بهای ردیف زانوی افقی نردبان کابل (گروه ۲۷) اضافه خواهد شد.

 ۷. در صورتی که در ردیف های سینی کابل، زانو، سه راهی و چهارراهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سه راهی و چهارراهی نردبان کابل و جداکننده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازای هر ۲ سانتی متر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر ۱۰ سانتی متر ۷ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۸. ورق گالوانیزه پیش بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه ای است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید