سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #2 در لیست
 • آیتم #3 در لیست
تفسیر

فصل دهم. سرکابل ها و مفصل ها

مقدمه

١. سر کابل ها و مفصل های مندرج در این فصل باید طبق استانداردهای CENELEC، VDE ، IEC و ANSI ساخته شده باشند. ۲. سرکابل داخلی برای کابل های NYMHY , NYRY NYCYRY , NYCY , NYY ,با ولتاژ اسمی ۱۰۰۰ ولت، مورد نیاز نیست و از کابلشوهای پرسی درج شده در فصل هشتم این فهرست بهای واحد، استفاده شود.

 ٣. سرکابل های داخلی و فضای آزاد مندرج در این فصل از نوع حرارتی بوده و در صورت استفاده از سرکابل های نوع سرد ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

 ۴. سرکابل های داخلی گروه های ۳ الی ۸ و سر کابل های فضای آزاد گروههای ۲۴ الی ۲۹ برای کابل های غیر زره دار در نظر گرفته شده و در صورت استفاده از مدار چاپی اتصال زمین زره کابل در محل سر کابل، ۳۵ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

 ۵. مفصل های مندرج در این فصل (به استثنای گروه های ۵۲ و ۵۳) از نوع حرارتی بوده و در صورت استفاده از مفصل های رزینی ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد. همچنین در صورت استفاده از مفصل های چدنی ۵۰ درصد از بهای ردیف مربوط کسر خواهد شد.

 ۶. مفصل های گروه های ۵۲ و ۵۳ از نوع رزینی بوده و در صورت استفاده از مفصل های نوع حرارتی ۲۰ درصد از بهای ردیف مربوط کسر خواهد شد.

٧. مفصل های گروه های ۵۱ و ۵۶ الی ۶۳ از نوع غیر زره دار بوده و در صورت استفاده از مفصل های زره دار ۳۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

 • دفترفنی پروژه (برونسپاری)
 • متره و برآورد
 • تهیه صورتجلسات به همراه دفاعیه
 • تهیه صورت وضعیت قطعی و موقت
 • تهیه صورت وضعیت پیمانکاران جزء
 • متره و سفارش متریال
 • تهیه گزارشات روزانه و ماهانه
 • تهیه گزارشات سود و زیان پروژه
 • تهیه برنامه زمان بندی
 • لایحه تاخیرات
 • تهیه و تنظیم آنالیز قیمت و آیتم قیمت جدید
 • تهیه تعدیل آحاد بهاء پیمان
 • تهیه بالانس مالی
 • تهیه بالانس متریال
 • تهیه نقشه های اجرایی و Shop Drawing
 • تهیه نقشه های چون ساخت Asbuilt
 • طراحی ابنیه، برق و مکانیک
 • اخذ پروانه، عدم خلاف و پایانکار شهرداری
 • تهیه نقشه های نظام مهندسی به همراه تاییدیه
 • مدیریت پیمان ساختمان های خصوصی
 • کلیم و ادعا
 • تهیه و جمع آوری اسناد مناقصه
 • تهیه اسناد ارزیابی
 • تهیه آنالیز بها مناقصه
 • تهیه برآورد مناقصه
 • مناقصات فهرست بهای خاص
 • مناقصات سرجمع
 • مناقصات فاینانس جاری
 • مناقصات BOT
 • خدمات نرم افزاری (تدبیر، تکسا و تدکار)
error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید