سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل دوم. عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی

مقدمه

١.مفاد درج شده در ردیفهای ۱۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۱۵، شرح مختصری از عملیات لوله گذاری در ترانشه با لوله های بتنی فاضلابی با هر نوع اتصالی است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است:

1-1. تمیز کردن و آماده کردن مسیر لوله گذاری و انجام کارهای نقشه برداری لازم.

2-1. بارگیری و حمل لوله ها و اتصالها، از محل تحویل از کارفرما، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و ریسه کردن در کنار ترانشه، و یا تا محل های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله ها و اتصال بها تا پای کار و باراندازی و ریسه کردن در کنار ترانشه.

1-3. . حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق موردنظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه .

4-1.شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاک سر ندی، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل ترانشه (در صورت لزوم).

1-5. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی، قرار دادن لوله ها و اتصالیها درون ترانشه و نصب آنها با رعایت شیب لازم

6-1. خاکریزی اطراف و روی لوله های درون ترانشه، با خاک سر ندی.

1-7.آزمایش آب بندی خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد.

1-8.پخش و کوبیدن خاک سرندی، با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، پرکردن لایه به لایه ترانشه تا سطح زمین، و آبپاشی و کوبیدن آن با تراکم حداقل ۸۵ درصد پروکتور استاندارد با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی) و سایر عملیات تکمیلی لازم.

 ۲. چنانچه برای آزمایش آب بندی لوله های بتنی به قطر ۷۰۰ میلی متر و بالا تر، از روش آزمایش محل های اتصال (Joint Test)، استفاده شود، ۴ درصد به ازای هر متر طول لوله، از بهای واحد ردیف های این فصل کسر می شود.

 ٣. چنانچه لوله گذاری در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در ردیفهای این فصل انجام شود، ۲۲ درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر، به بهای واحد ردیفهای این فصل، بر حسب مورد، اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد ۲۲ درصد، اگر عمق دو متر بیشتر باشد ۲۲×۲=۴۴ درصد و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می شود.

 4.درصد تقریبی هزینه انجام هر یک از مراحل کار لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی به شرح بند۱، نسبت به کل عملیات، درجدول ۲ درج شده است، که برای پرداخت صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار شکست لوله گذاری در فاضلاب

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید