سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی

مقدمه

1-در اندود کاري ها، سطح کاري که از اندود پوشیده می شود اندازه گیري شده و براي صعوبت اجراي فصل مشترك، پخی یا گردي نبشها و یا چفتها، بجز آنچه در ردیف ها پیش بینی شده،اضافه قیمتی پرداخت نمی شود.

2-براي زخمی کردن سطح (غیر از سطح سطوح بتنی و بتن مسلح ) به منظور اندودکاري روي آنها، هیچ گونه اضافه پرداختی انجام نمیشود.

3-در اندودکاري ، سطوح مورب که یا قوسی با سطح قائم، زاویه 30درجه یا کمتر را تشکیل می دهد، جزو سطوح قائم و در غیر این صورت ، جزو سطوح افقی محسو خواهد شد.

4-اجراي ردیف 180301مستلزم دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت است.

5-در بندکشی ها، سطح نهایی که بندکشی می شود، اندازه گیري خواهد شد و سطح سوراخ هایی که هر کدام از 0.1متر مربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسر نخواهد شد.

6-در بندکشی ها، تمیزکردن سطح زیر کار، درآوردن ملات اضافی و همچنین آب پاشی،در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است.

7-در ردیف هاي این فصل، هزینه تهیه مصالح منظور شده است.

8-بهاي ردیف هاي 180901و 180902 مربوط به صفحات گچی به ضخامت 12تا 15میلی متر بدون فایبرگلاس است . در این ردیف ها، بهاي سازه گالوانیزه و اتصالات، منظور نشده است و از ردیف هاي مربوط در فصل شانزدهم پرداخت می شود. اندازه گیري این ردیف ها طبق سطح یک رویه صورت می گیرد.

9-نسبت هاي داده شده در ملات ها براي اختلاط ماسه و سیمان ، نسبت حجمی است . براي مثال ملات 1:6یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل واحد حجم ماسه ، در ضمن نسبت هاي به صورت یاد شده کیلوگرم سیمان ملات در متر مکعب در جدول مربوط ، در کلیات این فهرست آمده است.

10-چنانچه اندود گچ و خاك یا سیمان در روي سطوح ساده رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل 10درصد و چنانچه در سطوح دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل 30درصد به بهاي ردیف هاي مربوط به اندود اعمال می شود.

13-در اندازه گیري سقف هاي کاذب گچی، سطوح جا سازي شده یا باز گذاشته شده براي نصب چراغها و وسایل الکتریکی و مکانیکی و موارد مشابه که مساحت آنها کمتر از 0.25متر مربع است، از سطح کار کم نمیشود. دستمزد جا سازي موارد یاد شده در قیمت هاي ردیف هاي مربوط پیش بینی نشده است.

14-در ردیف هاي بندکشی چنانچه از ملات پودر سنگ و سیمان سفید بجاي ملات ماسه سیمان استفاده شود، 20درصد به بهاي ردیفهاي مربوط اضافه میشود.

15-در اجراي ردیف هاي 181101و ،181102هزینه اجراي زیرسازي با قابهاي (فلزي یا چوبی) و قطعات اتصال (پیچها و پرچها) جداگانه به صورت اقلام ستاره دار، قبل از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد می شوند.

16-پوشش هاي موضوع ردیفهاي 181101و ،181102باید داراي گواهینامه فنی محصول از مراجع ذيربط باشد.

17-در اجراي گچ کاري به روش پاششی موضوع ردیف های 180208و 180209رعا یت موارد زیر الزامی است:

17-1. گچ مصرفی براي گچکاري به روش پاششی موضوع ردیف هاي شماره 180208و 180209از نوع گچ پاششی پلیمري (جت گیپس) بوده و دستگاه گچ پاش و ابزارآلات گچ کاري پاششی و پرداخت رویه نهایی با ید با مشخصات فن مطابقت داشته باشد.

17-2. براي سطوحی که رردیف هاي مزبور پرداخت می شود، ردیف هاي اندود گچ و خاك به شماره ها 180201ي تا 180203 یا ردیف های سفیدکاري به شماره هاي 180204و 180205پرداخت نمی شود.

17-3. پرت گچ کاری به روش پاششی در ردیف های مزبور دیده شده است.

18-تمام ردیف های نازك کاري که مشخصات فنی مقاوم در برابر حریق، رطوبت، آکوستیک، ای ضد باکتري دارند، لازم است گواهینامه آزمایش ، بر اساس استاندارد معتبر به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، قبل از تهیه ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

نکات

در صورت اجرای اندودکاری در قوس ها به لحاظ صعوبت و شرایط خاص اجرا و ساخت شابلون قوسی شکل،اضافه هزینه مبوطه،قیمت جدید محسوب می شود.

در فهرست بها سطح بند کشی در صورتیکه در یک جهت اجرای سنگ پلاک،آجر ویا … جذب(بدون بند)و از جهت دیگر،بند اجرا شود با حالتی که در دو جهت دارای بند باشد،تفاوتی محسوب نشده است.

منظور فهرست بها در گروه 9 از دیوار یا سقف گچی دیوار یا سقف گچی با نام تجاری کناف و یا مشابه آن است.

در بند 8 صراحت به عدم استفاده از فایبر گلاس در قطعات گچی شده است و منظور این است که در قطعات گچی لحاظ شده در فهرست بها در مقابل آتش مقاوم نمی باشند و در صورت استفاده از صفحات گچی FR یاFM قیمت جدید محسوب می شود.

ضخامت ذکر شده برای صفحات گچی 5/12 میلی متر می باشد که در صورت تغییر ،قیمت جدید محسوب می شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید