سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد

مقدمه

1-در مورد ردیف‌هایی که پرداخت بهاي واحد آن‌ها، بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج‌شده در نقشه‌ها، مشخصات ، دستور کارها و صورت‌جلسه‌های تنظیمی، و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده ، محاسبه و منظور خواهد شد.

2-هزینه‌های به مربوط تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندي، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت ، اضافه بها یا اضافه‌وزن پرداخت نمی‌شود.

3-بهاي خرک‌ها موردنیاز که به‌منظور حفظ فاصله میلگردها از یکدیگر و یا از قالب‌بندی مورداستفاده قرارگرفته و در بتن باقی می‌مانند، بر اساس صورت‌جلسه‌های تنظیم‌شده و طبق ردیف‌های مربوط این فصل قابل پرداخت است.

4-در صورتی میل مهار از یک‌سو جوش و از سوي دیگر پیچ و مهره باشد نصف وزن آن‌ها از ردیف 070601و نصف دیگر از ردیف 070602 پرداخت می‌شود.

5-اضافه بهاي ردیف 070301به تمام میلگردهاي در تیرچه مصرفی می تعلق گیرد.

6-در ردیف‌های این فصل که اشاره‌ای به نوع فولاد نشده، منظور فولاد نرم St37است.

7-میله مهارهای ذکرشده در این فصل، باید به روش رزوهای غلتکی تولید شوند.

8-ردیف 070703براي اجراي عملیات کشش مهار ناتنیده و ردیف‌های 070704و 070705براي اجراي عملیات کشش مهار تنیده، شامل انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزشی و قفل‌کردن مهار به‌دفعات لازم، به‌منظور پایدارسازي دیواره خاکی مطابق مشخصات فنی می‌باشد.

9-آرماتور مصرفی براي ساخت میله مهار از نوع A3و به‌صورت رزوه شده غلتکی می‌باشد.کابل‌های فولادي مصرفی با مدول الاستیسیته 002 گیگا پاسکال، مطابق استاندارد ASTM 416می‌باشد.

10-هزینه تهیه کابل ساده یا روکش‌دار براي اجراي عملیات کشش مهار به ترتیب از ردیف‌های 070701یا ،070702و هزینه اجراي کشش مهار به‌صورت کامل با لحاظ تمام موارد و عملیات لازم، حسب مورد از ردیف‌های 70703تا 070705محاسبه و منظور می‌شود.

10-2.هزینه اجراي عملیات کشش مهار آزمون (مهار قربانی)که به‌منظور شناخت و تحقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می‌گیرد، با تائید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف‌های مربوط قابل پرداخت است. ردیف  070703فقط به میل مهار تحت آزمون  Pull Outتعلق می‌گیرد.

11-هزینه حمل کابل فولادي و میله مهار مطابق هزینه حمل فولاد مصرفی (آهن‌آلات) از فصل بیست و هشتم محاسبه و پرداخت می‌گردد.

12-هزینه میلگرد گذاری براي تقویت واحدهاي بنایی نظیر میلگرد گذاری افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیوارهاي جداشده از سیستم اصلی سازه‌ای، از ردیف 070302پرداخت می‌شود. نحوه میلگرد گذاری تقویتی واحدهاي بنایی مطابق مشخصات فنی و با دستور کار و تائید مهندس مشاور صورت می‌گیرد.

13-هزینه تهیه، ساخت و اجراي میلگرد بستر، به‌صورت نردبانی یا خرپایی پیش‌ساخته براي واحدهاي بنایی از ردیف 070302با اعمال ضریب 7/1پرداخت می‌شود. میلگرد بستر مورداستفاده باید حداقل به قطر 3میلی‌متر، آجدار و داراي پوشش گالوانیزه گرم، مطابق مشخصات فنی بوده و به تائید مهندس مشاور برسد.

14-در استفاده از میلگردهاي موضوع ردیف‌های 070208تا 070209باید الزامات مندرج در بخشنامه شماره 243759/94 مورخ 4/9/94 سازمان برنامه‌وبودجه کشور نظیر عدم کاربرد میلگرد آجدار از نوع A4در قاب‌های خمشی ویژه و دیوار برشی ویژه، مطابقت با خصوصیات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 3132(تجدیدنظر دوم – تیرماه 1392)،دار بودن حداقل 16 درصد ازدیاد طول نسبی در طول معادل 5برابر قطر، استفاده از روش‌تر مکس در تولید میلگرد و دارا بودن کربن معادل((CEحداکثر 0.5 برآورد شود. در ضمن کارخانه تولیدکننده میلگرد باید گواهی سازمان ملی استاندارد براي تولید این میلگرد را اخذ کرده و نشان کارخانه و رده میلگرد بر روي آن حک‌شده باشد.

نکات

-در صورت تحویل آرماتور توسط کارفرما(به‌عنوان مصالح کارفرما) هر متر طول از اقطار مختلف توزین می‌شود و این معیار محاسبه قرار خواهد گرفت.

-ادوات پلاستیکی که به‌عنوان فاصله نگهدارند و یا لقمه استفاده می‌شوند،قیمت جدید محسوب می‌شود.

-وزن آرماتورهای فاصله نگهدار دو آرماتور طولی کف تیرچه در متره ها محاسبه و اضافه بهای فوق پرداخت می‌شود.

-میلگردهای A-III و AII به ترتیب از نوع نیمه سخت و سخت و با حداقل مقاومت تسلیم S300 و س400 می‌باشند.

-ردیف‌های 070101 تا 070103 از نوع A-I وst37 محسوب می‌شوند

-در صورت استفاده از آرماتور A-VI (در صورت الزام نقشه و یا دستور کار) با حداقل مقاومت تسلیم 500 مگا پاسکال،قیمت جدید محسوب می‌شود.

-در صورت تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی ساخته‌شده از آجر ماشینی سوراخ‌دار و… که برای مسلح کردن دیوار و اتصال آن به شناژ افقی و یا فونداسیون مربوط هست،قیمت جدید محسوب می‌شود.

-اورلپ به جهت وصله کردن آرماتور می‌بایست به روش هم‌پوشانی،ذکرشده در نقشه‌ها اجرا گردد؛در صورت نبودن چنین جدولی در نقشه‌ها،به‌طورمعمول طول هر وصله حداقل 40 برابر قطر میلگرد در نظر گرفته می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید