سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب

مقدمه

١.مفاد درج شده در ردیفهای ۰۵۰۱۰۱ تا ۰۵۰۱۱۳، شرح مختصری از عملیات لوله گذاری در نقب با لوله های بتنی فاضلابی (باهر نوع اتصالی) است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است:

1-1. آماده کردن مسیر و انجام کارهای نقشه برداری لازم در مراحل مختلف کار.

2-1. بارگیری و حمل لوله ها و اتصالیها، از محل تحویل از کارفرما، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله ها و اتصالی ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب.

3-1. شیب بندی کف نقب، تسطیح با خاک سرندی ضمن رعایت شیب لازم، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل نقب در صورت لزوم).

4-1. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، انتقال لوله ها و اتصالی ها به داخل نقب و به محل نصب، و نصب آنها با رعایت شیب لازم.

5-1.خاکریزی اطراف لوله های درون نقب تا ارتفاع مورد نظر، با خاک سر ندی، پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی.

۲. چنانچه لوله گذاری در عمق های بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف های بند ۱ انجام شود، ۱۰ درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر، به بهای واحد ردیف های این بند، بر حسب مورد، اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد ۱۰ درصد، اگر عمق دو متر بیشتر باشد 10*2=20 درصد و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می شود.

 ٣. مفاد درج شده در ردیفهای ۰۵۰۲۰۱ تا ۰۵۰۲۰۸، شرح مختصری از عملیات لوله گذاری در نقب با لوله های پلی اتیلن فاضلابی است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است:

3-1. آماده کردن مسیر و انجام کارهای نقشه برداری لازم در مراحل مختلف کار.

2-3.بارگیری و حمل لوله ها، از محل تحویل از کارفرما، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب.

3-3.شیب بندی کف نقب، تسطیح با خاک سرندی ضمن رعایت شیب لازم، آبپاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل نقب در صورت لزوم).

4-3.حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده سازی سر لوله (در صورت لزوم)، تنظیم سرلوله ها و انجام عملیات جوشکاری به طور کامل، انتقال لوله ها به داخل نقب و به محل نصب، و نصب آنها بارعایت شیب لازم.

5-3. مهار لوله ها در فواصل لازم برای نگهداری داخل لوله در یک خط، خاکریزی اطراف لوله های درون نقب تا ارتفاع مورد نظر، با خاک سرندی، پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی .

۴. چنانچه لوله گذاری در عمق های بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف های بند ۳ انجام شود ۵ درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر، به بهای واحد ردیف های این بند، بر حسب مورد، اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد ۵ درصد، اگر عمق دو متر بیشتر باشد 5*2=10 درصد و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر . کسر متر به تناسب محاسبه می شود.

۵. منظور از عمق کف نقب در ردیف های این فصل، اختلاف ارتفاع بین رقوم کف نقب و متوسط رقوم سطح زمین طبیعی بالای آن است. منظور از عرض و ارتفاع نقب، به ترتیب عرض کف نقب و اختلاف ارتفاع بین رقوم کف و سقف نقب است که در نقشه نمونه ۳۷۱۰۲ و نقشه های اجرایی، مشخص شده است.

۶. منظور از پمپاژ آبهای سطحی داخل نقب، تخلیه و دفع آبهایی است که احتمال دارد از طریق بارندگی یا جوی ها و نهرهای مجاور (به استثنای آبهای زیرزمینی)، وارد نقب شود.

۷. در بهای واحد ردیفهای این فصل، طبق نقشه نمونه ۳۷۱۰۲، هزینه خاکریزی زیر و اطراف لوله با خاک سرندی از خاک حاصل از حفر نقب منظور شده است.

 ۸. در صورت لزوم استفاده از قطعات مهاری پیش ساخته بتنی، طبق مشخصات فنی و یا به دستور مهندس مشاور، برای جلوگیری از شناور شدن لوله در نقب در هنگام بتن ریزی، هزینه تهیه مصالح و ساخت و حمل و نصب این قطعات به صورت ستاره دار برآورد می شود.

 9. بهای انجام آزمایش آب بندی خط لوله (طبق مشخصات فنی، شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد، برای لوله های بتنی نقبی، معادل ۱۰ درصد بهای واحد ردیفهای ۰۵۰۱۰۱ تا ۱۵۰۱۱۳ و برای لوله های پلی اتیلن تقبی، ۶ درصد بهای واحد ردیف های ۰۵۰۲۰۱ تا ۰۵۰۲۰۸، محاسبه می شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید