سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 18:مسئوليت حسن اجراي كار ، برنامه كار ، گزارشي پيشرفت كار ، هماهنگي با پيمانكاران ديگر ، رئيس كارگاه

الف) پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كار هاي موضوع پيمان  را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد .

ب)پيمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود  و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ مبادله پيمان ، يا مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، تسليم مهندس مشاور نمايد  يا پس از اصلاح و تصويب كارفرما براي اجرا به پيمانكار ابلاغ شود . اگر اسناد و مدارك پيمان ، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن تعيين شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعايت آن مي باشد .

ج) در صورتي كه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است ، موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد . مهندس مشاور ، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي كند . بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از ميزان تعهدات و مسئوليت هاي پيمان كار نمي كاهد .

اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي  از سوي مهندس مشاور مطرح شود ، پيمانكار با توجه به نظر مهندس تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته ، براي طي مراتب بررسي و تصويب ، تسليم مهندس مشاور مي نمايد .

د ) پيمانكار متعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گروه هاي اجرايي متعلق به كارفرما كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابلاغ مي شود.

ه ) پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل كار هاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد . شكل و چگونگي تهيه گزارش مهندس مشاور تعيين مي كند . اين گزارش شامل مقدار و درصد فعاليت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت با تاخير نسبت به برنامه زماني تفصيلي ، مشكلات و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشين‌ آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم مي باشد . در صورتي كه جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد ، پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد .

ز)پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ، مهندس مشاور با ذكر دليل ، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفي نمايد .

پيمانكار بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت ، اختيارات  كافي به رئيس كارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابلاغ شود ، در حكم  ابلاغ به پيمانكار است .

پيمانكار مي تواند در صورت لزوم ، رئيس كارگاه را عوض كند ، مشروط به اينكه پيش از تعويض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد .

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید