سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 19: كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري

الف) پيمانكار ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بايد نقاط نشانه  مبداء را از لحاظ تطبيق با نشانه ها كنترل نمايد و در صورتي كه اختلافي موجود نباشد ، درستي آنها را تائيد و اعلام دارد و در صورتي كه اختلافي وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه شود و ملاك شروع عمليات قرار گيرد . بديهي است كه پس از آغاز عمليات ، هيچ گونه اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست .

پس از تحويل هر قسمت از كارگاه ، پيمانكار بايد بي درنگ ، نقاط نشانه و مبداء و همچنين علايم مربوط به آنها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كار تا تحويل موقت ، به هزينه خود ، حفظ و نگه داري كند .

ب) پيمانكار متعهد است كه نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پياده كند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورت جلسه كند . در صورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آنها در مدارك فني مشاهده شود ، وضع موجود را پيمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه مي كنند .

تراز كف پي بناها وزير سازي راهها تمام عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي شوند و بعداً مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، كنترل و اندازه گيري كامل آنها ميسر نباشد ، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين يا از بين رفتن آثار آنها ، صورت مجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئيس كارگاه برسد . اين صورت مجلسها ، ملاك اندازه گيري ها در تنظيم صورت وضعيت هاست . اگر پيمانكار عملياتي را كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قرار گيرد و تاييد شود ، پيش از اينكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش هاي انجام شده را به هزينه خود بردارد و پس از انجام آزمايشها و بازديدها و بازديد هاي لازم و تائيد انجام كار از سوي مهندس ناظر ، به هزينه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح كار اقدام كند .

ج) اندازه گيري ها بر اساس نقشه هاي اجرايي ، دستور كارهاي اجرا شده و صورت جلسه ها ، كه شامل كروكي های لازم و روشن است ، انجام مي شود .

 

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir
error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید