سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 20: تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات

الف) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز ، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را  تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور ، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد . تامين آب ، برق ، سوخت  و مخابرات ، و به طور كلي ، تجهيز كامل كارگاه ، به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است ، به عهده پيمانكار مي باشد ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد .

ب) تامين نيروي انساني ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد .

مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيه و در كارگاه نگه داري مي كند ، بايد به قرار زير باشد :

-اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده يا بعداً معين مي شود ، بايد از همان منابع تهيه گردد . نمونه يا كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات يابد از نظر تطبيق با مشخصات فني ، بيش از سفارش ، به تائيد مهندس مشاور برسد . در هر حال ، از نظر مرغوبيت بايد كاملاً طبق مشخصات فني باشد و مورد تائيد مهندس مشاور قرار بگيرد .

-ذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مصالح مرغوب و كافي نمي كاهد . بدين روي ، پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي و كيفيت منابع تهيه مصالح و تجهيزات ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند . در صورتي كه استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرار بگيرد ، اقدام به تهيه و حمل آنها نمايد . بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد . اگر به مناسبت اين تغيير محل ، اضافه يا كسر هزينه اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگر ايجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضاي مورد ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت مي شود . پيمانكار ملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و ديگر مصالح معدني است .

-نوع ، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح بايد به طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسي ، شمارش يا اندازه گيري باشد . انبار مصالح بايد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل ديگر مصون باشد .

ج) هر گاه تهيه و يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهيلات لازم را براي تهيه آن مصالح و لوازم فراهم مي كند . اگر تهيه بعضي از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذي ربط در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود ، كارفرما يا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي كند يا مشخصات را تغيير مي دهد .

د)در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي  بايد به وسيله پيمانكار از خارج از كشور تهيه شود ، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان هاي ذيربط به هزينه پيمانكار تحصيل مي نمايد . هر گاه ضمن اجراي كار ، محدوديت هاي جديدي پيش آيد كه به علت آن ، پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي كار را در مدتي كه برنامه پيشرفت كار ايجاد مي كند از خارج از كشور تهيه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، كارفرما در مورد چگونگي تامين اين قبيل مصالح و تجهيزات ، تصميم گيري نمايد .

ه) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، مشخصاتي براي ماشين آلات و ابزار اجراي كار تعيين شده باشد ، پيمانكار بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده ، تامين كند . هر گاه ضمن اجراي كار ، مهندس مشاور تشخيص دهد كه ماشين آلات و ابزار موجود پيمانكار ، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا مشخصات آنها براي اجراي كار مناسب نيست ، مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار مكلف است كه ماشين آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد ، تكميل و تقويت كند ، بدون اينكه براي اين كار ، ادعاي خسارت يا هزينه هاي اضافي از كارفرما داشته باشد .

و) پيمانكار نمي تواند ماشين آلات و ابزار را كه براي انجام عمليات لازم است ، از كارگاه خارج كند . در مورد بيرون بردن ماشين آلات كه در كارگاه مورد نياز نيست ، پيمانكار ، تقاضاي بيرون بردن ماشين آلات مزبور را به مهندس مشاور تسليم مي كند . مهندس مشاور به تقاضا ي او رسيدگي مي كند ، و در صورتي كه موجه باشد ، اجازه خروج مي دهد .

ز) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين اقلامي از تجهيزات كه پيمانكار بايد نصب كند و به طور دايم در كار باقي بماند ، در تعهد كارفرما باشد ، پيمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالي اين تجهيزات  نيست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پيمانكار است .

ح) اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تكليفي براي تهيه غذا ، مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكار گذاشته شود ، پيمانكار موظف به تامين آنها، طبق شرايط پيش بيني شده ، مي باشد .

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید