سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 22: ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها

الف ) تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهاي فني كه داراي مهر و امضاي مهندس مشاور است ، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان و در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانكار قرار
مي گيرد . در صورت نياز پيمانكار ، نسخه هاي اضافي به هزينه او تكثير مي شود .

پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگه داري كند ، تا در صورت لزوم ، به منظور بازرسي كارها در اختيار مهندسين مشاور ، كارفرما يا نمايندگان آنها قرار گيرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارك ، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي ماند .

ب) پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  كند و اندازه درج شده در نقشه ها را كنترل نمايد ، به نحوي كه هيچ گونه ابهامي ز نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند . به طور كلي ، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كامل كار نمي كاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك ، نقشه ها و دستورالعملها ، پيمانكار بايد به موقع رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست كند . مهندس مشاور موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، براي تكميل نقشه ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام كند.

ج) هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه ها و محاسبات يا دستور كارها ، يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد ، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع مهندس مشاور برساند . در صورتي كه مشاور ، درستي مدارك پيشگفته را تائيد كند ، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد ، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس كند و پس از دريافت نظر كارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در چنين حالتي ، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است . و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور كار هاي مربوط ، مسئوليتي ندارد . هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد .

د) پيمانكار ، نقشه هاي كارگاهي را كه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمت هاي از كار است ، در صورت  نياز ضمن اجراي كار ، بر اساس نقشه هاي اجرايي ، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان ، تهيه ميكند ، و در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ،‌تسليم مهندس مشاور مي نمايد . مهندس مشاور ، نقشه هاي ياد شده را پس از بررسي و اصلاح لازم ، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند . نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري مي شود .

ه) نقشه هايي چون ساخت ، نقشه هاي كار هاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده اند ، مي باشند و شامل تمام نقشه هاي اجرايي ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است . پيمانكار بايد نقشه هاي چون ساخت را به تدريج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي  و تاييد ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور يك نسخه از نقشه هاي چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار دهد .

و) پيمانكار بايد مشخصات فني ، نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب ، راه اندازي  و بهره برداري  تجهيزاتي را كه تامين آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگيرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارك سازنده ،‌نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ مي كند .

ز) مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفي ها ، تصويبها ، اخطارها ، و دستور كارها را به صورت كتبي ، به پيمانكار ابلاغ مي كند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پيش بيني شده در اسناد و مدارك پيمان ، به تائيد كارفرما نيز
مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار ، پس از وصول دستور كارها ، مي تواند براي اصلاح آنها اظهار نظر كند . اما در هر حال ، موظف به اجراي چين دستور كارهايي است .

در موارد دستور كار شفاهي از سوي مهندس مشاور ، پيمانكار مي تواند درخواست ابلاغ كتبي آنها را بنمايد و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ نمايد . در غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست .

مهندس مشاور يك نسخه رو نوشت از تمام نامه هاي ابلاغي ، همراه با نقشه ها ، دستور كارها و صورت جلسه ها را براي كارفرما ارسال مي كند .

ح) پيش از تحويل موقت كار طبق ماده 39 ، پيمانكار دستورالعمل هاي راه اندازي ، راهبري ، تعمير و نگه داري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد ، به مهندس مشاور مي دهد . مدارك ياد شده بايد به نحوي باشد كه راهبري ، تعمير و نگه داري تمام قسمت هاي موضوع پيمان به سهولت انجام شود  در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد ، طبق آن عمل نمايد .

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید