سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 38: پرداخت هاي ارزي

هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان پيمانكار براي بعضي از هزينه هاي اجرايي موضوع پيمان ،احتياج به ارز داشته باشد ، بدين ترتيب رفتار مي شود .

الف) اگر در اجراي بند الف ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد ، كارفرما ارز مورد نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، به شرط آنكه قرارداد آنها ، قسمتي از حقوق كه هيچ گاه نبايد از 50 درصد بيشتر باشد ، به ارز پيش بيني شده باشد .

ب)براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند ، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث ، به طوري دست كم داراي 90 روز اعتبار باشد ، اقدام نمايد . پيمانكار بايد با مسئوليت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادير و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان ، كنترل نمايد ،و پس از تائيد ، ظرف مدت 20 روز از تاريخ وصول آنها ، نظر كارفرما را به پيمانكار ابلاغ نمايد . اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود . كارفرما صادر شود . كارفرما بر اساس اسناد تائيد شده به حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار مي نمايد . پيمانكار با نظارت كارفرما ، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده از گمرك ، به هزينه خود ، اقدام مي نمايد . پس از آنكه مصالح و تجهيزات ياد شده وارد كارگاه شد و بهاي آن به صورت كار يا مصالح و تجهيزات پاي كار در صورت وضعيتها منظور گرديد ، پرداخت هاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده است ، از طلب پيمانكار كسر مي شود .

ج) اگر در اجراي بند هاي (الف) و (ب) نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند ، در صورت افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعير ارز به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي شود . و در صورت كاهش نرخ ارز به حساب بدهي پيمانكار منظور مي گردد.

د) تعديل نرخ كارهاي موضع بند (ب) در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها كه در مورد اين پيمان نافذ است ، مي باشد .

ه) اگر براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مورد نياز است و امكان تهيه آنها در داخل نيست و بايد خارج از كشور وارد شود ،از سوي كارفرما تسهيلات ارزي در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شده باشد ، در اين مورد ، به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود . پرداخت هزينه تامين ماشين آلات و ابزار موضوع اين بند ، به عهده پيمانكار ، و مالكيت آنها ، متعلق به پيمانكار است .

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید