مناقصات عمرانی و غیر عمرانی

سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

شرح

مناقصات طرح های عمرانی

طرح های عمرانی: قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

مأخذ حق بیمه قراردادهای طرحهای عمرانی

مأخذ حق بیمه کلیه قراردادهای واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد به شرح ذیل می باشد :

1- قراردادهای مشاوره ای

حق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم کارفرما )

2- قراردادهای پیمانکاری

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما ).

مناقصه گر درزمان اعلام قیمت  در مناقصه طرح های عمرانی می بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس سهم  حق بیمه پیمانکاردر نظر گرفته شده در طرح های عمرانی را لحاظ نماید

مناقصات طرح های غیر عمرانی

کلیه قراردادهای فاقد شرایط قرار داده های عمرانی باشد ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می‌گردند.

***.حق بيمه قراردادهايی كه در اجرای آنها تهيه مصالح مصرفي كلا بعهده و هزينه پيمانكار می باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارايجاب نمايد كه كلا به صورت مكانيكي انجام گيرد به ماخذ ۷ درصد ناخالص كل كاركرد به اضافه يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيكاري مي باشد. (۷٫۷۸%سهم پيمانكار).

***. حق بيمه كليه قراردادهای دستمزدی و خدماتی كه به صورت غير مكانيكی انجام می گيرد و يا تجهيزات و وسايل مكانيكی توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان در اختيار پيمانكار قرار داده می شود به ماخذ ۱۵ درصد نا خالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيماري مي باشد. (بدون مصالح(دستمزدی) ۱۶٫۶۷%سهم پيمانكار).

مناقصه گر درزمان اعلام قیمت  در مناقصه طرح های غیر عمرانی می بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس سهم  حق بیمه پیمانکاردر نظر گرفته شده در طرح های عمرانی را لحاظ نماید.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید