سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 34: تضمين انجام تعهدات

موقع امضاي پيمان ،براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است ، تسليم كارفرما كند . ضمانتنامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد . تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت نامه ياد شده اقدام نمايد . و اگر تا 15 روز پيش از انقاضاي مدت اعتبار ضمانتنامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده است كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه ، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد . كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت ، با توجه به تبصره 1 اين ماده آزاد است .

تبصره 1.حداكثر تا يك ماه بعد از تحويل موقت ، آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظيم مي شود . هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت ، پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي او نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود. ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده 40 يا 52 آزاد مي شود .

تبصره 2. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد كارفرما باشد ، با رعايت مقررات ، به جاي ضمانت نامه بانكي از انواع ديگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگي گرفتن تضمين و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است .

1 پاسخ
  1. محمدرضا کشاورز

    نظر به کلام مقنن در استعمال عبارت “موقع امضاء پیمان” این مفهموم استنتاج میگردد که امضا قرارداد توسط کارفرما متوقف به هیچ مانعی جزء ضمانت نامه انجام تعهدات نیست، فلذا کارفرما بعد از درخواست ضمانت نامه تعهدات از پیمانکار و دریافت آن به هیچ دلیلی نمی تواند از تعهد امضاء قرارداد شانه خالی نماید

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}