سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل دهم . کارهای سپر کوبی با سپر فولادی

مقدمه

١.مفاد درج شده در ردیفهای ۱۰۰۱۰۱ تا ۱۰۰۱۰۳، شرح مختصری از عملیات سپر کوبی دیواره دو طرف ترانشه، با سپر فولادی به طول تا ۱۲ متر است و عملیات تفصیلی این ردیف ها به شرح زیر است:

۱ – ۱. تهیه و بارگیری و حمل مهاری های طولی و عرضی، و باراندازی آنها در محل سپر کوبی.

2-1.اصلاح و آماده سازی طول سپرها برای کوبیدن با توجه به مشخصات، همراه با حمل از پای کار به محل سپر کوبی و جوشکاری و برشکاری لازم.

3-1.استقرار داربست نگهدارنده سپرها و استقرار سپرها در دو طرف ترانشه لوله در محل داربست نگهدارنده، و کنترل شاقولی بودن و چفت و بست آن ها.

4-1.کوبیدن سپرها در دو طرف ترانشه، با سپر کوب هیدرولیکی ویبره ای، با توجه به عمق موردنظر همراه با کنترل شاقولی بودن، عدم انحراف از مسیر و چفت و بست آنها در یکدیگر.

5-1. مهار بندی طولی و عرضی داخل ترانشه سپر کوبی شده بامهاریهای طولی و عرضی در هر مرحله از خاکبرداری ترانشه، با توجه به تعداد طبقات مهاربندی در ارتفاع طبق جزییات نقشه های اجرایی، همراه با برشکاری و جوشکاری لازم.

۲. مفاد درج شده در ردیفهای ۱۰۰۲۰۱ تا ۱۰۰۲۰۳، شرح مختصری از عملیات خارج کردن سپر های کوبیده شده با مشخصات مندرج در بند۱ است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است:

1-2.خارج کردن مهاریها، همراه با برشکاری لازم.

2-2.خارج کردن سپر های فولادی کوبیده شده در دو طرف ترانشه، با سپر کوب هیدرولیکی ویبرهای.

2-3.تمیز کردن و آماده سازی سپرها و مهاریهای خارج شده، برای استفاده مجدد، همراه با جوشکاری و برشکاری ترمیمی و جابجایی لازم. ٣. تهیه سپرها و حمل آنها به پای کار توسط کارفرما انجام می شود، و مصالح مزبور در انتهای کار، در پای کار، به کارفرما تحویل می شود. ضمنا نوع و مشخصات سپرها باید در اسناد مناقصه ذكر شود.

۴. هزینه بریدن، جوشکاری و ترمیم سپر هایی که در اثر کوبیدن صدمه دیده باشد، و نیز هزینه جابجایی و انتقال سپرها و مهاریها و تجهیزات مورد نیاز در طول ترانشه، دربهای واحد ردیفها منظور شده است.

۵. چنانچه به علت قصور و عدم رعایت مشخصات از طرف پیمانکار، امتداد سپر در حین کوبیدن منحرف شود و سپر صدمه ببیند، سپر مزبور باید بیرون کشیده شود و مجددا سپر کوبی طبق نقشه و مشخصات انجام شود. برای کوبیدن و در آوردن این گونه سپرها، هیچ گونه وجه اضافی پرداخت نمی شود. |

۶. ردیفهای سپر کوبی و خارج کردن سپر، با توجه به اینکه دو طرف ترانشه سپر کوبی و مهاربندی می شود، به صورت متر مربع در نظر گرفته شده است. سطح مورد نظر بر اساس حاصلضرب متر طول ترانشه سپر کوبی شده و عمق سپر کوبی شده (با اعمال ضریب 0.3 برای آن قسمت از سپر که خارج از زمین طبیعی قرار گرفته است و یا ضریب 0.5 برای آن قسمت از سپر که بر اساس دستور کار بیشتر از طولهای مندرج در ردیفهای این فصل باشد)، تعیین و از ردیف مربوط، باتوجه به عمق ترانشه، محاسبه می شود.

۷. در مورد گود آدم روها نیز، هزینه عملیات سپر کوبی دیواره دو طرف و هزینه عملیات خارج کردن سپر های کوبیده شده، به روش مشابه ترانشه و با استفاده از ردیفهای این فصل و با اعمال ضریب 1.1 محاسبه می شود.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید