سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

بخشنامه و آیین نامه ها

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

پیوست ۳. شرح اقلام هزینه های بالاسری

هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود.

1.هزینه بالاسری عمومی

 این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر ؛

1-1.هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، اموراداری و مالی، تدارکات و خدمات.

 2-1.هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

4-1. هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان با مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.

5-1. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

1-5. هزینه نگهداری دفتر مرکزی

6-1. هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی

7-1. هزینه آب، برقی، و سوخت دفتر مرکزی

1-8. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

 9-1.هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

10-1. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

 11-1.هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

12-1. هزینه تهیه استاد، برای شرکت در مناقصه ها.

13-1.هزيته ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

14-1.هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آنها.

15-1.هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی

16-1. هزينه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی۔

17-1. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی

۲. هزینه بالا سری کار

 این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر

 ۲- 1. هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است

1-1-2.. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجود پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

2-1-2 . هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

2-2. هزينه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

1-2-2. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

2-2-2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

3-2-2.هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار .

2-3. هزینه مالیات.

4-2. سود پیمانکار .

5-2.. هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:

1-5-2. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فتی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

2-5-2. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

3-5-2. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

4-5-2. هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان۔

5-5-2. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

6-5-2. هزینه پذیرایی کارگاه.

7-5-2. هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه های متفرقه.

 8-5-2. هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه.

9-5-2. .هزيته فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

10-5-2. . هزینه آزمایش های پیمانکار.

6-2. هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.

 1-6-2.هزینه های تهیه عکس و فیلم.

2-6-2. هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

3-6-2. هزینه تهیه نقشه های چون ساخت (As Built Drawings).

4-6-2. هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

5-6-2-. هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحويل موقت.

6-6-2. هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی

توضيح ۱) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

توضيح ۲) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری برای پیماهای مشمول)، توسط دستگاههای اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید