سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

فصل و بیست و هفتم . آسفالت

1-در بهاي ردیف هاي آسفالتی در این فصل هزینه تهیه آسفالت از کارخانه ،حمل تا 30کیلومتر، باراندازي در محل مصرف و اجراي آسفالت در نظر گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر 30کیلومتر بر طبق ردیف مربوط در فصل حمل و نقل می پرداخت شود.

2-هیچگونه هزینه حمل دیگري از بابت حمل مصالح سنگی وقیر مربوط به آسفالت و همچنین قیر مصرفی براي اجراي پریمکت و تک کت قابل پرداخت نیست.

3-آسفالت مصرفی، باید طبق مشخصات درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی تهیه شود. قبل از مصرف، باید جنس و دانه بندي مصالح سنگی و همچنین نوع و میزان قیر آن، به تایید مهندس مشاور برسد.

4-اندازه گیري ضخامت آسفالت، پس از کوبیدگی، طبق نقشه و مشخصات صورت می گیرد و در صورتی که کسري ضخامت در حد مجاز باشد،به همان نسبت از بها کار کم می شود.

5-منظور از شکستگی مصالح سنگی در ردیف هاي این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی . ، مورد نظر نیست

6-در ردیف هاي آسفالتی ، به نسبت یک سانتی متر محاسبه می شود.

7-هزینه جارو کردن سطح زیرین پریمکت و تمیز کردن سطح زیر تک کت در قیمت ردیفهاي مربوط منظور شده است و پرداخت بهاي ردیف هاي مربوط منوط به جاروکردن و تمیزکردن سطح زیرین پریمکت و تک کت میباشد.

8-براي لکه گیري سطوح آسفالتی موجود، بر حسب مورد، ردیف هاي این فصل به اضافه  30 در صد پرداخت می شود.

9-در این فصل، مقدار قیر براي هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر بتن آسفالتی براي اساس 9 کیلوگرم و برای قشر های بیندر و توپکا به میزان تعیین شده در مشخصات فنی و عمومی کارهاي ساختمانی (نشریه شماره 55 سازمان برنامه بودجه کشور)، محاسبه شده است . در صورتی که بر اساس فرمول کارگاهی و رواداري هاي مجاز مقدار قیر تغییر کند برای هر 0.1 کیلوگرم اضافه یا کسر قیر در هر متر مربع بتن آسفالتی،برحسب مورد از ردیف های 270402 .270403 استفاده خواهد شد.

نکات

-لایه رویه به ترتیب دارای اندود های وقشر های به شرح ذیل است : اندود نفوذی(prime coat)-قشر اساس آسفالتی(Black base)-اندود سطحی(Tack coat)-قشر آستر آسفالتی(Tack coat)-قشر رویه آسفالتی(topeka)

-در تمامی ردیف های قشر های آسفالتی این فصل از مصالح رود خانه ای استفاده شده است،در صورت لزوم استفاده از مصالح سنگ کوهی ردیف های مربوطه قیمت جدید می گردند.

-در فهرست بهای ابنیه ردیفی برای آسفالت سرد (پیش ساخته و رد میکس)پیش بینی نشده است و در صورت اجرا که مورد تایید مشاور و تصویب کارفرما قرار گیرد،قیمت جدید محسوب می شود.

-تعریف ماسه آسفالت:ماسه آسفالت از اختلاط ماسه طبیعی و یا شکسته و یا اختلاطی از این دو با قیر (C) تهیه می شود.این مخلوط آسفالتی را می توان در قشر های به ضخامت حد اقل 15 میلی متر اجرا کرد..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}