سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

تفسیر

مناقصه یک مرحله ای

براساس شرح بخشنامه برگزاری مناقصات، مناقصه یک مرحله ای مناقصه اي که در آن نیازي به ارزیابی فنی بازرگانی پیشـنهادها نمی باشد،در ایـن مناقصـات پاکتهاي پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

مناقصه یک مرحله ای

-در مناقصات پیمانکاري یک مرحله اي، در صورتی که برآورد هزینه اجراي کـار از بیسـت برابــر نصــاب معامــلات متوسط تجاوز نکنـد، ارزیابی کیفی مناقصه گران از سوي مناقصه گـزار یـا بـه
تشخیص وي توسط کمیته فنی_بازرگانی انجام میشود.

-مواردی که در مناقصه یک مرحله ای حائر اهمیت است :

1-ضمانت شرکت در مناقصه می باشد.

2-گواهی صلاحیت پیمانکاری

3-گواهی صلاحیت ایمنی

*در بعضی ار مناقصات ذکر می گردد مناقصه گر می بایست کاری مرتبط با موضوع مناقصه در سوابق کاری خود داشته باشد و می بایست مدارکی دال بر انجام کار با موضوع مرتبط ارائه گردد.

مستندسازي گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله اي:

1ـ صورتجلسه گشایش پاکتهاي مناقصه

2ـ مستندهاي ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات یک مرحله اي محدود.

3ـ مستندهاي ارزیابی شکلی پیشنهادها

4ـ نتایج ارزیابی مالی شامل:

4ـ1ـ نام و امضاي اعضاي کمیسیون مناقصه

4ـ2ـ مشخصات تضمینهاي شرکت در مناقصه.

4ـ3ـ قیمتهاي پیشنهادي مناقصه گران

4ـ4ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادي برنده اول مناقصه.

4ـ 5ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادي برنده دوم مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول کمتر از
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد.

***درصورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادي غیرمتعارف یا درصورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی ـ بازرگانی را براي تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیري آن یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادي در صورتجلسه گشایش پاکتهاي مناقصه ثبت کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}