سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی EPC

ماده ۳۷. تأییدات پیمانکار

پیمانکار تأیید می کند:

 ۱ – ۳۷. تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده ۲ موافقتنامه (به استثنای اسناد و مدارکی که پس از ایشان پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می شوند)، به دقت مطالعه کرده، از مفاد آنها کاملا آگاه است

۲ – ۳۷. از محل کار بازدید به عمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطفه، از جمله وضعیت آب و هوا راههای دسترسی، نیروی انسانی، مصالح، و ماشین آلات ساختمانی قابل تأمین از محل، و سایر شرایط که به نحوی در قيمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثراند، آگاهی کافی حاصل نموده است

۳ – ۳۷ از قوانین و مقررات مربوط، از جمله قوانین و مقررات مالیاتها، عوارض، بیمه، کار، تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مؤثر باشند، آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آنها است.

۴ – ۳۷. از مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی، که در انجام موضو پیمان به نحوی مؤثر اند. آگاه است.

۵ – ۳۷ تمام نقشه ها و گزارشهای گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایشهای مربوط به شناخت شرایط زیرزمینی محل اجرای کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است، به دقت مطالعه کرد، و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار، کاملا آگاه شده است.

۶ – ۳۷. تمام اسناد، مدارک، نقشه ها، گزارشها و اطلاعات درج شده در اسناد پیمان را، با مشاهادات محلی اطلاعات جمع آوری شده، و سایر بررسیها و نتایج حاصل از آزمایشها، اکتشاف ها و مطالعات، تطبیق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما می رساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تأیید می کند که اسناد و مدارک پیمان، به طور کلی برای درک تمام جنبه های پیمان در جهت اجرای کار های موضوع پیمان، کافی است.

۷ – ۳۷. پیمانکار، اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، مصوب بیست و دوم دي ماه ۱۳۳۷ نیست. در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، با توجه به باطل بودن پیمان، کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می کند. بی درنگ، تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می نماید. کارفرما، برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار، طبق بندهای ۶۷ – ۲ و ۶۷-۴ تا ۶۷-۹ عمل می نماید. هرگاه ضمن انجام کار با تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون یاد شده شود:

۱ – ۷ – ۳۷ تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران با بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

۲ – ۷ – ۳۷ . تغییراتی که در دستگاه های دولت با کارفرما پیش آید.

در صورت بروز شرايط موضوع بند ۳۷-۷-۱، طبق بند ۳۷ -۷ رفتار می شود. در صورت بروز شرايل موضوع بند ۳۷-۷-۲، به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کار فرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق ماده ۶۷، به پیمان خاتمه می دهد. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، طبق بند ۳۷-۷ رفتار می شود ۸ – ۳۷ تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان، طبق مفاد پیمان، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی کند

۱ – ۸ – ۳۷  بازرسی و با مشاهده کارها به وسیله کارفرما .

۲ – ۸ – ۳۷  پرداخت صورت وضعیت های موقت یا قطعی .

۳ – ۸ – ۳۷  صدور گواهی تحویل موفت .

۴ – ۸ – ۳۷  بهره برداری از تمام و یا بخشی از کار، به وسیله کارفرما .

۵ – ۸ – ۳۷ هر نوع تأیید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تأیید به موقع وی .

۶ – ۸ – ۳۷  هر نوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار، از سوی کارفرما .

۷ – ۸ – ۳۷ . هر نوع بازرسی، آزمایش و با تأیید، به وسیله مؤسسات ثالث.

۸ – ۸ – ۳۷ . هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده، از سوی کارفرما .

موارد بهره برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره برداری، از شمول این بند مستثنی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}