سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

ماده ۷. اسناد طراحی و مهندسی

تمام کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان، بر اساس اسناد مبنای طراحی منضم به پیمان و رعایت اصول صحبح مهندسی انجام می شود.

۱ – ۷ . مراحل طراحی و مسئولیتهای دو طرف

خدمات طراحی و مهندسی، براساس اسناد فنی مبناه و با توجه به کارهای انجام شده که اسناد آنها در پیوست ۱۸ منعکس است، انجام می شود. پیمانکار، کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان را با توجه به محدوده خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست ۱۰، شروع و تکمیل می کند. مسئولیت هر نوع نقص و با کمبود در نقشه ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار، حتی اگر به تأیید کارفرما یا مشاور کار فرما رسیده باشد، به عهده پیمانکار است، مگر اینکه نقص یا کمبود، ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات و تأییدیه های پیمانکار باشد.

 ۲ – ۷ . ارسال اسناد و مدارک طراحی و مهندسی برای تأیید و تصویب و با اطلاع کارفرما پیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸ را در نسخه های لازم، برحسب مورد، برای تصویب ویا اطلاع کارفرما ارسال کند .

انجام کارهای مربوط به نقشه ها و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند، فقط پس از اخذ تقریب کارفرما، مجاز است

تبصره: هرگاه طبق بند ۱۸-۲-۱ پیوست ۱۸، تصویب نهایی بخشهایی از کارهای طراحی مهندسی به صاحبان لیسانس و با سایر شرکتهای مهندسی طرف پیمان با کارفرما واگذار شده باشد، پیمانکار موظف به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان است. تصویب مدارک توسط مراجع یاد شده، به منزله تصويب کارفرما تلقی می شود.

 

۳-۷. ترتیب تصویب مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند.

کارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشه های ارسالی پیمانکار، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می کند:

 ۱ – ۳ – ۷ تصویب مدارک و نقشه های دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضا شده از آنها، به پیمانکار اعلام می دارد.

۲ – ۳ – ۷ ، عدم تصویب نقشه ها و مدارک و دلایل آن (مغایرت با مفاد پیمان و با روشهای متداول طراحی، مهندسی) و اصلاحات پیشنهادی خود را با وضوح، و برای هر بخش از مدارک، یکباره به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار، اصلاحات مورد نظر کارفرما را در نقشه ها و مدارک اعمال نموده، مجددا به ترتیب یاد شده، برای تصویب نهایی کارفرما ارسال می کند، هرگاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند، مذاکرات لازم بین دو طرف انجام می شود، تا موضوع فيصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود.

در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصو صی ارجاع داده می شود. در خلال این مدت، پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند. پس از اعلام نظر مرجع فنی، هرگاه این نظر با دستور کار فرما تطبیق نداشته باشد، هزینه های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی، به پیمانکار پرداخت می شود تصويب اسناد و مدارک از سوی کارفرما، از هیچ یک از مسئولینها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی کاهد، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی، که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد. ۳ – ۳ – ۷ . در صورتی که کار فرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارک و نقشه های ارسالی یكباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک) اعلام نکند، نقشه ها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می شود.

در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصو صی ارجاع داده می شود. در خلال این مدت، پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند. پس از اعلام نظر مرجع فنی، هرگاه این نظر با دستور کار فرما تطبیق نداشته باشد، هزینه های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی، به پیمانکار پرداخت می شود تصويب اسناد و مدارک از سوی کارفرما، از هیچ یک از مسئولینها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی کاهد، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی، که کارها به رغم نظر پیمانکار، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد.

 ۳ – ۳ – ۷ . در صورتی که کار فرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارک و نقشه های ارسالی یكباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک) اعلام نکند، نقشه ها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}