سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

موافقتنامه قراردادهای EPC

این موافقتنامه، در تاریخ ،…………………………………….  بین ………………………………….. به نشانی ،که در این پیمان، کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و ، که با شماره …………………………….. در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره……………………………………..در شهر کشور به ثبت رسیده است و در این پ یمان، پیمانکار نامیده می شود، به نشانی …………………………….. از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

در این موافقتنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آنها اطلاق شده است .

ماده ۱. موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات، به شرح درج شده در پیوست ۱۰، برای احداث ……………………………….. واقع در شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما، در موارد لزوم، طبق پیوست ۱۶ است.

ماده ۲. اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هر یک، به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند.

– موافقتنامه

– پیوسنها : شرایط عمومی

 – شرایط خصوصی

 – سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می رسد.

ماده ۳. مبلغ پیمان

۱ – ۳ . کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار، مبلغ پیمان را که شامل بخشهای زیر است، به پیمانکار می پردازد

– مبلغ ریالی: ………………………………………………

– مبلغ ارزی: ……………………………………………….. تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست 1است.

۲ – ۳. مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر، مقطوع است.

۱ – ۲ – ۳ . تغییر کار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی

هزینه تغییرات کارها، طبق فهرست بهای درج شده در پیوست ۳، و اندازه گیری تغییرات، محاسبه می شود.

۲ – ۲ – ۳ . کارهای فهرست بهایی

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت افلام فهرست بهایی باشد، مبلغ پیمان در این بخش از کارها، مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن بر اساس اندازه گیری کارهای انجام شده طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها (پیوست ۲)، محاسبه می شود.

 ۳ – ۲ – ۳ ، تعدیل

هرگاه طبق شرايط خصوصی پیمان، تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعديل باشد.

4-2-3 مبلغ (مبالغ ) به شرح زیر، که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده ۵۴ شرایط عمومی)، برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات، به شرح پیوست ۱۷ در نظر گرفته شده است.

– مبلغ ریالی :

– مبلغ ارزی :

 ۳ – ۳. مبلغ پیمان، شامل تأمین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازی و … ساله بهره برداری، به شرح پیوست ۱۱، به وسیله پیمانکار است.

ماده ۴. نحوه پرداخت

1-4. پرداختها به پیمانکار، طبق پیوست ۵ انجام می شود.

 2-4. در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگهای مربوط، طبق پیوست ۷ است.

ماده ۵. تاريخ تنفيذ، شروع کار و مدت پیمان

1-5 تاریخ نافذ شدن پیمان، پس از امضا و مبادله پیمان و تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات، و بعد از تحقق شرایط زیر است :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر ۹۰ روز پس از امضا و مبادله پیمان و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات، دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان، توافق کنند. هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند، تضمينهای تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با او تسویه حساب می گردد.

2-5. تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمانه شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند. در غیر این صورت، پیمانکار در پایان مهلت ۳۰ روز، کار را شروع می نماید.

5-3 مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار، …………………………. روز است.

جزئیات مقاطع زمانی قسمنهای اصلی کار (Milestone)، در پیوست ۱۴ مشخص شده است.

تغییرات مدت اجرای کار، تابع ماده ۶۴ شرایط عمومی خواهد بود.

 4-5 خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار (ماده ۶۶ شرایط عمومی)، در تمام طبق برنامه کار با قسمتهای اصلی آن، تأخیر پیش آید، خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، از پیمانکار وصول می شود. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تأخيرها، از        درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود.

5-5. هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار، پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند، به ازای هر روز تسریع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی،هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 6. حد مسولیت مالی پیمانکار (MAXIMUM LIABLITY)

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان (موضوع ماده 74 شرایط عمومی پیمان)،معادل……….. درصد از مبلغ پیمان است.

ماده7 .مشاور کارفرما

مشاور کارفرما، در ارتباط با ماده 50 شرایط عمومی……………………………………………………….، به نشانی………………………………………………………………………………………………………است.

حدود اختیارات مشاور کارفرما، در پیوست 8 بیان شده است.

 

 

نماینده کارفرما                                                                                  نماینده/ نمایندگان کارفرما

نام و سمت                                                                                                     نام و سمت

مهر و امضا                                                                                                 مهر و امضا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}