سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرح

پیوست قرار دادهای EPC

١. پیوست یک : جدول تفکیک مبلغ پیمان، برای بخشهای مختلف کار.

۲. پیوست دو : فهرست مقادير و بهای واحد کارها و نرخ عوامل، برای پیمانهایی که بخشی از مبلغ آنها بر مبنای فهرست بها محاسبه می شود، شامل:

۱ – ۲ . فهرست مقادير و بهای واحد کارها.

۲ – ۲ . فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات).

٣. پیوست سه : فهرست بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل ، در پیمانهای مبلغ مقطوع.

۱ – ۳ . فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی

۲ – ۳ . فهرست بهای عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات).

۴. پیوست چهار: روش تعديل

۵. پیوست پنج : پرداخنها.

5-۱. نحوه پرداخت.

۲ – ۵ . برنامه زمانی پرداختها.

۶. پیوست شش : بیمه.

۱ – ۶ . انواع بیمه نامه های در تعهد پیمانکار

۲ – ۶ . انواع بیمه نامه های در تعهد کارفرما

۷. پیوست هفت : کاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادی.

۱ – ۷ . کاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت.

۲ – ۷ . کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات.

۳ – ۷ . کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار.

7-4 . کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعنبار.

8.پیوست هشت : وظایف و اختیارات مشاور کارفرما.

۹. پیوست نه : راه اندازی و آزمایش عملکردی (COMMISSIONIN&PERFORMANCE TEST).

۱ – ۹ . تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار.

۲ – ۹ . ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف.

۳ – ۹ . موارد عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف، تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما.

۱۰. پیوست ده : شرح کارهای در تعهد پیمانکار

۱ – ۱۰. شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار.

۲ – ۱۰. بخشهایی از خدمات فنی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود.

۱۱. پیوست یازده : فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه اندازی و … ساله دوران بهره برداری.

۱۲. پیوست دوازده : انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما، به وسیله پیمانکار

۱ – ۱۲ . انتقال تکنولوژی.

۲ – ۱۲. آموزش کارکنان کارفرما

۱۳. پیوست سیزده : تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها.

۱ – ۱۳. شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پیش راه اندازی.

۲ – ۱۳. شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازی (تأمین خوراک، امکاناتی مانند آب، برق، گاز و … (Utility)، مواد شیمیایی و …).

۳ – ۱۳. برنامه زمانی تعهدات کارفرما، موضوع بندهای ۱۳-۱ و ۱۳-۲.

۱۴. پیوست چهارده : برنامه زمانی کلی اجرای کار.

۱۵. پیوست پانزده : فهرست فروشندگان و پیمانکاران دست دوم

(LIST OF VENDORS & SUBCONTRACTORS)

۱۶. پیوست شانزده : لیسانس و شرایط واگذاری حق لیسانس .

۱۸. پیوست هیجده : اسناد و مدارک فنی پیمان.

۱ – ۱۸ . اسناد فنی مبنا.

۱ – ۱ – ۱۸ . کدها و استانداردها

۲ – ۱ – ۱۸ . مبانی طراحی

۳ – ۱ – ۱۸ . مشخصات فنی

۴ – ۱ – ۱۸ . نقشه ها و سایر اسناد فنی پیمان.

۵ – ۱ – ۱۸ . فهرست برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما |

۲ – ۱۸. اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار، بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب با اطلاع کارفرما می رسد.

18-2-1.فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما، شمار نسخه و زبان مدارک فنی.

۲ – ۲ – ۱۸ . نقشه ها و سایر مدارک فنی، که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می شود.

۱۹: پیوست نوزده : مراکز بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله، و مشخصات بسته بندی .

20.پیوست بیست : نحوهء گردش کارها.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی قراردادهای EPC به جدول زیر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}