سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

موافقتنامه

موافقتنامه

موضوع پيمان:  ……………………………………………………………………………………………………………….

نام پيمانكار:  …………………………………………………………………………………………………………………

شماره:  ….…………………………………………………………………………………………………………………..

تاريخ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

اين موافقت نامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در تاريخ ……………… بين ……………….. كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و …………………. كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

ماده1- موضوع

موضوع پيمان، عبارت است از …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده2- اسناد و مدارك

اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است:

الف- موافقتنامه.

ب- شرايط عمومي. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی پیمان کلیک نمایید.)

ج- شرايط خصوصي. (مطابق ماده 4 شرایط عمومی پیمان)

د- برنامه زماني كلي. (طبق ماده 5 شرایط عمومی پیمان)

ه- فهرست بها و مقادير كار. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانلود فهرست بها و صفحه تفسیر فهرست بها در منوی اصلی سایت مراجعه نمایید)

و- مشخصات فني(مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي)، دستورالعمل ها و استانداردهاي فني.

ز- نقشه ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

ماده3- مبلغ

مبلغ پيمان(به حروف) ……………………………………. و (به عدد) ……………………………… ريال است. مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.

ضريب پيمان، برابر است با ………………………………………………………………………………..

ماده4- تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار

الف- اين پيمان از تاريخ مبادله آن(ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب- مدت پيمان ……………………. ماه است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.

ج- تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورت مجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت ………………. ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد.

ماده5- دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي شود، براي …………… ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي شود.

ماده6- نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده ………………….. به نشاني ………………………… واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود.

ماده7- نشاني دو طرف

نشاني كارفرما …………………………………………………………………………………………………..

نشاني پيمانكار …………………………………………………………………………………………………

 

                                  نماينده كارفرما                                                                             نماينده پيمانكار

                               نام و نام خانوادگي                                                                        نام و نام خانوادگي

                                          امضا                                                                                          امضا

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید