لایحه تاخیرات

سایت تخصصی شاخص عمران
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات مدیریت پروژه و کنترل پروژه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ShakhesOmran.ir

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد 2

مازاد5

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #2 در لیست
 • آیتم #3 در لیست
لایحه تاخیرات

تاخیرات فنی و قراردادی

تاخیرات ناشی از تاخیر در دستورکارها، مجوزها، تغییر و ابلاغ نقشه ها، سرما و یخبندان (که امکان تداوم عملیات اجرایی را با مشکل مواجه نماید) و… به طوری که تناقضی با بندهای قرارداد نداشته باشند .

تمامی اسناد و مدارک مورد نظر می بایست به لایحه تاخیرات پیوست گردد.

تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها (دعاوی مالی)

1- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هریک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعیین شده تاخیری رخ داده شده باشد مدت زمانی که از این بابت به مدت پیمان اضافه می شود از رابطه زیر محاسبه می گردد.

مدت تمدید: عبارت است از روزهاییکه به مدت اولیه پیمان (قید شده در موافقتنامه) اضافه می گردد.

مبلغ صورت وضعیت: عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت آن تاخیر شده است.

دوره صورت وضعیت: عبارت است از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کار فرما (بر حسب روز)

مبلغ اولیه پیمان: عبارت است از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.

مدت تاخیر در پرداخت: عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و “تاریخ پرداخت طبق پیمان”.

“تاریخ پرداخت طبق پیمان” در مورد صورت وضعیت های موقت عبارت است از 10 (ده) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما.

در مواردی که ماده 37 شرایط عمومی پیمان دقیقا رعایت نشود و دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد، “تاریخ پرداخت پیمان” مذکور در توضیح ذیل بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما، از فرمول زیر محاسبه می گردد:

2- نحوه محاسبه مدت تمدید بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

هرگاه در پرداخت پیش پرداخت ها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت قرارداد اضافه می شود به شرح ذیل محاسبه می گردد.

الف: چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه می گردد:

ب: هرگاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می آید:

منظور از آخرین صورت وضعیت، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانت نامه است.

مدت تاخیر در پرداخت عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانت نامه مربوطه به کارفرما.

3- نکات

1-  چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارت است از مجموع مدت هایی که برای هر یک از موارد بدست آید.

روش فوق همچنین در حالت هایی که در یک مقطع از زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت. لکن در این حالتها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین “اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان” و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطعی مورد عمل بیشتر نخواهد بود.

2- چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیر حاصل از آن ها به عنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی می گردد.

در این حالت بجای حاصل ضرب (مبلغ صورت وضعیت × 697/0 )مبلغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور می گردد.

3- چنانچه پیمانکار وام یا پیش پرداختی غیر از آنچه در قرارداد پیش بینی و مشخص شده است دریافت کرده باشد مبلغ دریافتی از این بابت بعنوان خالص دریافتی پیمانکار و بابت صورت وضعیت های بعد از دریافت این وام ها تلقی می گردد. و مادام که جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعیت های بعدی به این مبلغ نرسیده باشد تمدید مدت ناشی از تاخیر پرداخت احتمالی این صورت وضعیت ها کان لم یکن تلقی می گردد.

4- برای اجرای مفاد مذکور در فوق، فرم تعیین مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها (فرم شماره یک) در ادامه آورده شده است.

این فرم باید بر اساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورتجلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده و به امضا نمایندگان دستگاه اجرایی، پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

این دستورالعمل برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و پیش پرداخت های پیمانکار می باشد و هر نوع آثار مالی و حقوق ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال می گردد و مفاد آن جز در مورد تمدید مدت پیمان قابل استفاده نیست.

1 پاسخ

یک دیدگاه بگذارید

مازاد 6

خدمات شاخص عمران

 • دفترفنی پروژه (برونسپاری)
 • متره و برآورد
 • تهیه صورتجلسات به همراه دفاعیه
 • تهیه صورت وضعیت قطعی و موقت
 • تهیه صورت وضعیت پیمانکاران جزء
 • متره و سفارش متریال
 • تهیه گزارشات روزانه و ماهانه
 • تهیه گزارشات سود و زیان پروژه
 • تهیه برنامه زمان بندی
 • لایحه تاخیرات
 • تهیه و تنظیم آنالیز قیمت و آیتم قیمت جدید
 • تهیه تعدیل آحاد بهاء پیمان
 • تهیه بالانس مالی
 • تهیه بالانس متریال
 • تهیه نقشه های اجرایی و Shop Drawing
 • تهیه نقشه های چون ساخت Asbuilt
 • طراحی ابنیه، برق و مکانیک
 • اخذ پروانه، عدم خلاف و پایانکار شهرداری
 • تهیه نقشه های نظام مهندسی به همراه تاییدیه
 • مدیریت پیمان ساختمان های خصوصی
 • کلیم و ادعا
 • تهیه و جمع آوری اسناد مناقصه
 • تهیه اسناد ارزیابی
 • تهیه آنالیز بها مناقصه
 • تهیه برآورد مناقصه
 • مناقصات فهرست بهای خاص
 • مناقصات سرجمع
 • مناقصات فاینانس جاری
 • مناقصات BOT
 • خدمات نرم افزاری (تدبیر، تکسا و تدکار)
error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید