ShakhesOmran.ir
منو اصلی

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

شرایط عمومی پیمان

ماده 48: خاتمه پیمان

هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار شود، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد. خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از 15 روز باشد ، به پیمانکار ابلاغ می کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت ، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید .

اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان

الف ) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویلی قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل موقت می نماید. اگر معایبی در مورد کارهای نا تمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است به هزینه خود ، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند ، کارفرما طبق بند ” د ” ماده 32 به رفع نقص می نماید .

تا حدی که مورد لزوم و در خواست کارفرماست ، پیمانکار باید نقشه ها ، کاتالوگها ، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد .

ب ) صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده 40 تهیه می شود .

ج ) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر ، اقدام می شود :

 • مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است ، اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود .
 • پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار پرداخت شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و پرداخت باقی بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .
 • پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، تمام قراردادهای خود با پیمانکار جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند 2 ، انجام می شود .

د ) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ، این هزینه ها و خسارتها ، پس از رسیدگی و تایید کارفرما ، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود .

ه ) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است ، در اختیار می گیرد . بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلا به پیمانکار شده است ، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود . اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند .

و ) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محلهای یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد . در این صورت ، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود ، دعوایی مطرح نماید .

ز ) در مورد تضمینهای پیمانکار ، به ترتیب زیر ، عمل می شود .

نمونه صورت جلسه خاتمه پیمان (ماده 48 شرایط عمومی پیمان)

27 پاسخ

 1. سلام من مدیرعامل یه شرکت پیمانکاری هستم که با کارفرما برسر ماده 28 به اختلاف برخوردیم و ااجراییات شهرداری بعلت عدم دریافت مجوز ساخت سه بار اخطارکتبی به شرکت ما داده و ما عینا با یه نامه کتبی به کارفرما اعلام کردیم که معارض زمین رو برطرف کن که جوابی نگرفتیم حدود 30تانامه که یا معارضات رو برطرف کن یا ماده 49 از تیر96 پروژه تعطیل شده و هرماه چند نامه دادم تا اینکه امسال از مرداد متوسل به برنامه و بودجه شدم که امروز جلسه شورای فنی استان بود کارفرما یه حرفی زد که ذهن منو درگیر کرده چون کارفرما بعد اینهمه نامه و زمان در دی ماه 97 نامه ماده 48 ابلاغ کرده که ما هم قبل اون 10 تانامه برای جبران خسارت و تعلیق دادیم و امروز گفت من شکایت میکنم که پیمانکار پروژه رو تحویل نداده تا به مناقصه مجدد بزارم و ما متحمل خساراتی شدیم منم گفتم که شما حق و حقوق ما رو ندادین و ازاینجهت ماده 48 رو امضا نکردیم لااقل با یه صورتجلسه هم قبول نکرد که باید خسارت پرداخت کنه حالا واقعا میتونه از پیمانکار شکایت بکنه که پزوژه رو تحویل نداده و حالا از پیمانکار ادعای خسارت داریم؟؟باتشکر ببخشد طولانی شد

  1. با سلام
   **طبق بند الف ماده 28 کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد. و طبق تبصره 2 همین بند اگر محل تحویل شده به پیمانکار معرض پیدا کند، آن قسمت از کار که متوقف شده است مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتار می گردد.
   نکته 1:طبق بند ب ماده 28 حداکثر زمان دیده شده جهت تحویل کارگاه 30 روز می باشد و اگر کارفرما نتواند ظرف این مدت کارگاه را تحویل دهد و تاخیر بیش از یک ماه شود، کارفرما مطابق فرمول بند ج ماده 28 مبلغی را به عنوان جبران هزینه های ایجاد شده به کارفرما پرداخت می نماید. همچنین پیمانکار می تواند طبق تبصره بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.
   ** جهت پاسخ گویی کامل و جامع می بایست قرارداد شما مورد مطالعه قرار گیرد. جهت پیگیری این موضوع می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.

 2. سلام. خسته نباشید. در ارتباط با بند ج ماده 48 در ارتباط با مصالح موجود که عنوان شده به قیمت زمان خرید در صورت وضعیت قطعی لحاظ می شود. آیا به آن ضریب بالاسری و یا ضریب دیگری تعلق می گیرد یا خیر و فقط مبلغ خرید پرداخت می شود؟
  با تشکر .

  1. با سلام
   قیمت مصالح در زمان خرید محاسبه خواهد شد که تنها ضریب بالاسری در آن اعمال خواهد شد.
   همچنین در صورت تعلق گرفتن حمل مصالح، هزینه حمل با اعمال کلیه ضرایب در نظر گرفته خواهد شد.

   1. سلام
    آیا مدرکی جهت اثبات اعمال ضریب بالاسری بر قیمت مصالح پایکار در زمان ماده 48 موجود میباشد؟

 3. سلام
  تکلیف پیمانهای که خرید مصالح دارند و قیمتها آنها با تغییرات ارز تغییر می کند چیست

 4. با سلام
  آیا مدرکی برای اثبات ضریب ضریب بالاسری پیمان در مصالح پایکار در زمان ماده 48 وجود دارد؟
  متاسفانه کارفرمای من برای پذیرش این موضوع نیلز به مدرک رسمی دارد!

  1. با سلام
   با توجه به پرسش و پاسخ صورت گرفته با نظام فنی و اجرایی کشور “ضریب بالاسری پیمان” در مصالح پایکار در زمان ماده 48 تعلق خواهد گرفت.
   “014806- پرسش) در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پای کار در پروژه های مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان آیا ضریبی قابل اعمال می باشد؟
   014701- پاسخ) در پیمان های مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان، مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیری و بهای آن ها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.
   به استناد مصوبه شورای عالی فنی به بهای مصالح فوق فقط ((هزینه بالاسری پیمان)) قابل اعمال می باشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی گیرد.”

 5. سلام.
  من پیمانکار ساختمانی هستم قراردادم واسه برج۱۲ سال۹۸ هستش تو قرارداد فقط واسه میلگرد وسیمان تعدیل گذاشتن. باتوجه به شرایط ارزی و اقتصادی که تو بازار اتفاق افتاده شرکت داره ضرر میده و ۷۰ درصد کارهم تموم شده.
  من چیکار کنم ماده ۴۸ شامل حال من بشه

 6. سلام
  اگر پروژه ای ماده 48 شود تکلیف تاخیرات مجاز پروژه چه می شود؟ آیا نیاز به تنظیم لایحه تاخیرات می باشد؟
  با سپاس

 7. سلام
  اگر پروژه ای ماده 48 شود تکلیف تاخیرات پروژه چه خواهد شد؟
  آیا نیازی به ارائه لایحه تاخیرات می باشد؟

  1. با سلام.
   با توجه به این موضوع که لایحه ناخیرات جزئی از اسناد تکمیلی پیمان می باشد می بایست چه در پایان پیمان چه در خاتمه پیمان ارائه گردد.

 8. سلام من یه پروژه داشتم سال 94که با موسسه نصر کار کردم به این شکل بود که براساس قرارداد با کارفرمای اصلی 19درصد مینوس تمام شرح کار که در قرارداد اصلی بودپیوست قرلردادمن نشد بعد درادامه پروژه یک سری ایتم به من دستور کارشد شرکت ما انجام داد مشاور همکار تایید کرد در بعضی ایتمها مشاورکارفرمای اصلی هم تایید کرده منتهی میگن کارفرمای اصلی این مبلغ رو به ما نمیده ماهم پرداخت نمیکنیم فقط یک تبصرع قرارداد ما داره که نوشته درصورت ارائه صورت وضعیت ازطرف شرکت ما منوط به پاس شدن همون صورت وضعیت در مالی کارفرمای اصلی قابل وصول میباشد حالا رست گذاشتن رو این تبصره میگن چون کارفرمای اصلی به ما پرداخت نکرده ما پرداخت نمیکنیم درصورتی که دستور کار دارند ودر شرح کار قرارداد اصلی خودشون با کارفرمای اصلی که ما نسبت به همون 19درشدمینوس وارکردیم این ایتمهای که گفتم خدمتتون ابلاغ شده وفقط از نظر مقدار با کار اجرا شده کمتر هست حالا از شما مشاوره میخواستم ممنون
  7 ساعت پیش
  ضمنا پروژه سال 94ده ماه قراردادبود که در تاریخ قرارداد تحویل موقت شد وتحویل قطعی نکردن هنوز

  1. با سلام.
   جهت مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید.
   تلفن : 44587017-44587016

 9. با سلام
  من در پروژ ه ای آبیاری فعالیت میکنم که از سال 97 در خواست تحویل موقت نموده ایم ولی بدلیل اینکه تامین آب در پروژه ما بعهده وزارت نیرو است امکان تحویل موقت میسر نمی باشد و هر 3 ماه کارفرما بدلیل لیست بیمه قراردادرا تا پایان سال 99 تمدید کرده است . 2 تا سوال دارم
  1 – اگر قرارداد ماده 48 بشود تا پایان پروژه لایحه تاخیرات ما تایید میشود بر اساس شرایط عمومی پیمان ؟
  2- هر ماه شرکت ما هزینه نگهبان و پرسنل میدهد و هیپگونه در آمد و یا صورت وضعیتی هم نداریم آا به نفع ما هست که ماده48 بشود ؟

  1. با سلام
   امکان تهیه لایحه ضرر و زیان به منظور جبران هزینه های تحمیل شده وجود دارد.
   لطفا جهت راهنمایی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
   02144587017-02144587016

 10. باسلام
  من در مناقصه ای که کار نیمه کاره بود برنده شده ام وقرار داد بسته ام والان بعد از قرارداد متوجه شدم که کار فرما پیمانکار قبلی را هنوز خاتمه یا فسخ پیمان را به او ابلاغ نکرده است وهمچنین صورتجلسه فصل مشترک را ضمیمه اسناد مناقصه ننموده تا متوجه شویم تا چه مرحله ای باید کارکنه آیا بنده میتوانم ادعا کنم که برخی از آیتمها که در برآورد منظور نشده است در تعهد پیمانکار قبلی میباشد/
  ممنون از راهنمایی شما

  1. با سلام
   لطفا با همکاران ما در گروه مهندسین شاخص عمران تماس حاصل فرمایید.
   021-44587017 021-44587016

 11. با سلام پیمانی که کار بدلیل فنی شروع نشده ومدت پیمان تمام شده به چه صورتی باید عمل کرد

  1. باسلام
   در صورتی که دلیل توقف پروژه خارج از قصور پیمانکار باشدکارفرما می توان تا سه ماه تعلیق برای پیمانکار در نظر بگیرد مطابق ماده 49 تبصره بند ب، چنانچه بعد از سه ماه اول موانع به وجود آمده رفع نشده باشد کارفرما و پیمانکار می توانند توافق نمایند و تعلیق را تا سه ماه دیگر تمدیدکنند و چنانچه بعد از سه ماه دوم موانع به وجود آمده رفع نگردد پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021  44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی:    info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

error: مجاز به کپی محتوا نمی باشید
p{text-align:justify}